Buskerud Papirfabrikk A/S

Buskerud Papirfabrikk var i drift i Buskerudveien fra 1914 til 1987. Bildet er tatt i åpningsåret. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent.

Grunnlagt 1914 i Buskerudveien 145 under navnet «Phønix Papirfabrik», med ing. Emil Ryberg (s.d.) som initiativtaker, disponent og teknisk bestyrer. Fabrikktomten ble adskilt fra gården Bergh-Bergskaug. Gårdens hovedhus ble på et senere tidspunkt overtatt som kontor for bedriften. Fabrikken, som var anlagt for å produsere greaseproof og pergamyn, kom først igang fire år senere. Den ble i 1922 solgt til skipsreder Herlovsen i Oslo, med hans fetter Julius Stephansen som disponent, og navnet ble endret til Phønix Paper Mill. Etter konkurs i 1925 overtatt av kreditoren Drammens Privatbanker. I 1927 solgt videre til papirgrossisten og papirforedleren Emil Moestue med hovedkontor i Oslo. Navnet ble samtidig endret til Buskerud Papirfabrik. Ny disponent ble Einar Gundersen. Hovedkontoret ble lagt til Skippergt. 40 i Oslo. Etter at Moestue overtok fabrikken ble den omstilt til å produsere hovedsaklig trefritt skrive- og trykkpapir og beslektede trefrie kvaliteter. I 1935 startet den første produksjonen av sikkerhetspapir, forfalskningsfritt sjekkpapir for Christiania Bank og Kreditkasse. En del av papiret produsert ved Buskerud Papirfabrik ble levert direkte til Moestues trykkerier og omfattende papirforedlingsvirksomhet i Oslo. Papirfabrikken gjennomgikk større ombygginger i 1938, 1952 og 1960.

Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Emil Moestue satset etter hvert på videreforedlingsvirksomhet knyttet direkte til papirfabrikken på Åssiden. I begynnelsen av 1950-årene ble det opprettet en avdeling for produksjon av skolemateriell. Ved årskiftet 1962/63 ble første byggetrinn på den såkalte «blokkavdelingen» (Ingvald Ludvigsens gate 21, på nordsiden av papirfabrikken) innviet, hovedsaklig for produksjon av linjert, ulinjert og rutet skolemateriell (skrive- og tegnebøker, forelesningshefter, ulike papirblokker), Flaggpost linjert brevpapir etc. De to neste byggetrinnene ble innviet i hhv. 1965 (konvoluttfabrikk) og 1973 (lager og utvidet produksjon av øvrige ferdigprodukter). I alt 10 000 kvm. fordelt på to etasjer. Fabrikken hadde den gang 145 ansatte, hvorav 45 var knyttet til blokkavdelingen. Papirmaskinen fra 1918 ble ombygget og modernisert flere ganger, siste gang i 1972, da den fikk en årlig kapasitet på 8000 tonn finpapir. 25-30 prosent av råpapiret ble levert direkte til blokkavdelingen. 40 prosent ble eksportert og resten ble solgt i det norske markedet. Fabrikken produserte vannmerket papir under sine egne kvalitetsnavn «Duplo», «Cyclos», «Rotos» og «Buskerud Bank». Det ble også produsert vannmerket papir med kundenes egne vannmerker. Blant mye annet var fabrikken kjent for å produsere bibelpapir, frimerkepapir, sjekkpapir, billettpapir, loddpapir (Pengelotteriet) etc. Med tiden ble bedriften en betydelig internasjonal spesialist på såkalt sikkerhetspapir, som ble brukt til dokumenter/verdipapirer (eks. billetter) der det skulle være enkelt å avsløre forfalskninger. Bedriften produserte også et ekstra fint dokumentpapir, «Superfine Post Atlantis», med 25 prosent innhold av bomullsfiber. Papirfabrikken tilbød på 1980-tallet 16 hovedkvaliteter i trefritt finpapir, fordelt på totalt 250 varianter. Sivilingeniør Odd Sverre Langum fra Drammen var fabrikkens bestyrer i perioden 1946-1982, en periode på hele 36 år. I 1981 hadde virksomheten 120 ansatte.

I 1976 ble Emil Moestue med datterselskaper (inkl. Buskerud Papirfabrikk) solgt til Borregaard Industries Ltd., våren 1985 solgt videre til holdingselskapet Herlofsen & Rinde. Av hensyn til sterkt prispress besluttet Emil Moestue å kjøpe inn skolemateriell fra utenlandske leverandører. Blokkavdelingen ble i all hovedsak nedlagt i 1984. Den aller siste ordre som ble effektuert var 1000 tonn med det vannmerkede skrivepapiret «Buskerud Bank». Anekdote: Ved en anledning var det en fast kjøper/bruker av dette papiret som klaget til Emil Moestue og ville ha slutt på papirblokkene «med reklame for en bank i Buskerud». Det han ikke visste var at «bank» var en standard engelskspråklig og internasjonal betegnelse på skrivemaskinpapir, som var avledet av at typearmene i skrivemaskinen «banket» sine bokstaver, tegn og tall ned på papiret. «Buskerud» var selvfølgelig avledet fra Buskerud Papirfabrikk.

Ved utgangen av februar 1987 ble bedriften nedlagt med 70 ansatte – etter at et fremstøt om overtakelse fra Tofte Industrier ikke hadde ført frem – med den begrunnelse at fabrikken ikke klarte å skaffe nok arbeidere til 3 skifts-produksjon, noe som førte til at kapasiteten ikke ble godt nok utnyttet med betydelig redusert lønnsomhet til følge. Blokkavdelingens bygningsmasse ble fra 1988 overtatt gradvis av Posten som hovedpostterminal for Drammen og omegn. I 1991 ble også det nye Drammen postkontor lagt dit. I 1989 ble papirfabrikkens bygningsmasse solgt og et stort antall innskuddsleiligheter ble oppført på det gamle fabrikkområdet mot elven. I 2004 ble selve papirfabrikken ominnredet til boligkompleks under den historiske vignetten «Phønix», klare for innflytting i 2005. Komplekset består av 74 seksjoner, hvorav 73 er leiligheter og 1 er transformatorbod.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet