Buskerudveien

Buskerudveien i 1956 med bl.a. Åssiden idrettsanlegg og Vedal Planteskole.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

  1. Frem til 1953 en stikkvei fra Storveien (den nåværende Buskerudveien), som ble omdøpt til Fiolveien (s.d.).
  2. Fra 1953 navnet på den tidligere «Storveien» som går ut fra krysset mellom Hotvetveien og Landfalløya («Smetten») og vestover mot Nedre Eikers grense. Veien hadde opprinnelig sitt utspring ved den gamle bygrense i Olaf Bergers vei. Tidligere en del av landets første veinett mellom Drammen og Kongsberg. På veiens nordside lå gårdene Landfall, Myre, Berskaug og Kjøsterud, mens en rekke sagbruk lå mot elven. Veien ble i 1953 endret til B. p.g.a. antatt forvekslingsfare med Øvre og Nedre Storgate samt Storgaten på Lierstranda, med begrunnelse i at trafikken til Buskerud gård og størstedelen av Buskerud fylke hadde fulgt denne veien siden den ble anlagt som kjørevei i 1665 som en forlengelse av Norges eldste kjørevei mellom Kongsberg og Hokksund, og sannsynligvis også lenge før denne tid.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet