Land og by

Skulptur som høsten 1952 ble reist på bybroens vestre bropostament på Bragernes, utført av billedhuggeren Nic. Schiøll. Skulpturen, en kvinneskikkelse som bærer en bugnende kurv med markens grøde på hodet, var en gave til byen fra Forsikringsselskapet Norge A/S. (Se også: Sjøen.)

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet