Bybranner

Bragernes etter bybrannen i 1866, kirkemuren står fortsatt.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Trehusbebyggelsen i Drammens byene ble fra 1690-årene rammet av en rekke større bybranner. De viktigste av disse var:

 1. Bragernes 6. november 1735 (18 hus).
 2. Bragernes 24. mai 1745, strøket fra Kirkeplassen til nåv. Erik Børresens gate (33 våningshus, 17 sjøboder m.m.).
 3. Strømsø 9. september 1750 (85 våningshus og 5 sjøboder samt Tollboden).
 4. Bragernes 1.-2. mai 1817, begge sider av Storgaten fra Gjetergaten til torvet (23 våningshus, mange sjøboder).
 5. Landfaldøen 23. mai 1838 (6 eiendommer).
 6. Bragernes 23. november 1838, Sundgaten/Øvre Storgate på begge sider (20 våningshus med tobakksfabrikker og brennevinsbrennerier samt en rekke pakkboder, uthus og sjøboder).
 7. Tangen 20. juni 1850 (15 større eiendommer og 6 mindre hus).
 8. Tangen 11. august 1850 (23 gårder).
 9. Bragernes 23. august 1857, begge sider av Storgaten fra Nedre Sund til Lathergangen samt noen mindre hus i Baggaten (25 våningshus med uthus, pakkboder, samt en del trelast).
 10. Tangen 1. september 1857, strøket fra Nellik gaten til Hedensrudtangen (41 våningshus med til hørende uthus).
 11. Bragernes 8. november 1858, begge sider av Storgaten fra Tandbergs gård til Konggaten (7 eiendommer med tilhørende sjøboder).
 12. Bragernes 12.-13. juli 1866, fra Waagaardsløkken til Brakerøya (388 eiendommer, deriblant Bragernes kirke). Mer enn 5.000 mennesker ble husville. En liten teltby ble bygget på Albumløkken bak det gamle rådhus, andre husville ble innkvartert på Latinskolen, og kommunen kjøpte et stort fjøs og en sjøbod for å få plass til alle.
 13. Tangen 21. mai 1870, fra Seilmaker Høegs gård til Skomakergaten (92 gårder).
 14. Strømsø 25. mai 1870, fra Pistolgangen til Leirelven ved Rundtom (148 gårder).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet