Byen Vår Drammen A/S

Selskap for vitalisering av Drammen sentrum, etablert i september 1992 med Drammen kommune som hovedaksjonær (40 prosent). Sivilingeniør Bjørn Rosfjord ble valgt som første styreleder og Robert Ryall ble ansatt som daglig leder, etterfulgt i april 1993 av markedsdirektør Johan R. Remmen. Øvrige aksjonærer var næringslivet i Drammen sentrum representert ved Drammen City A/S, Sentrumsgårdeierne A/S og Byen Vår BA.

Selskapets første ideer var å arbeide for å etablere fire årlige festivaler i sentrum, deriblant vinterkulturfestival, barnefestival og elvefestival. I tillegg ville selskapet arbeide for å innarbeide Drammen by som «Julebyen Drammen».

Pr. 2020 har selskapet 6 ansatte og eies av 200 private foretak (68 %) og Drammen kommune (32 %). Selskapets målsetting er å arbeide til beste for Drammen generelt og Drammen sentrum spesielt. Byen Vår Drammen A/S eier og drifter datterselskapene Destinasjon Drammen A/S og Arrangement Drammen A/S. Byen Vår Drammen har byens sentrum i fokus, arbeider med omdømmebygging og bylivsutvikling. Destinasjon Drammen A/S ivaretar destinasjonsarbeidet, møter og konferanser. Arrangement Drammen A/S organiserer arrangementer som Byen Vår Drammen AS er direkte engasjert i, herunder Elvefestivalen (s.d.) og Skisprinten (s.d.).

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet