Byflagg

Foranlediget av Jubileumsutstillingen i Parken og på Waagardsløkken, fikk Drammen i 1930 eget byflagg. Flagget ble vedtatt av formannskapet 13. juni 1930 og består av et horisontalt, bølget hvitt bånd på blå bunn, som skal symbolisere elven som strømmer i en sølvfarget bølgelinje. Flagget var tegnet av byarkitekt Alf Bugge og hadde dimensjonene 12:8 hvorav båndet utgjør ¼ av bredden. På festdager heises byflagget på Bragernes Torv.

Cookies | Personvern

bn