Byfogder (sorenskrivere)

I eldre tid ble byfogdembetet kombinert med embetet som byskriver og magistrat, den senere rådmann eller borgermester. Bragernes og Strømsø hadde hver sin byskriver, for Bragernes’ vedkommende magistraten i Christiania. Fra slutten av 1600-tallet fikk Drammensbyene sine egne byfogder. Fra 1811 til 1957 hadde Drammen en byfogd, deretter ble embetene igjen splittet i Bragernes og Strømsø frem til 1970, da de ble forent som kollegial byrett ledet av en justitiarius. Drammen har hatt disse byfogder:

Bragernes:

 • Christoffer Hansen Galschjøt (1679-82),
 • Henrik Blichfeldt (1682-94),
 • Peder Paulsen (1694-1708),
 • Ulrik Fredrik Wendelboe (1708-43),
 • Nicolay Malling (1743-63),
 • Hannibal Lange (1763-74),
 • Haaken Blix (1774-75),
 • August Wilhelm Thams (1775-76),
 • Hans Henrik Scheel (1776),
 • Arnoldus deFine (1776-84),
 • Conrad Chr. Fr. Brandt (1784-94),
 • Joachim Fr. Winsnes (1794-1810).

Strømsø:

 • Mathias Drescher (1680-82),
 • Peder Paulsen (1684-98),
 • Johannes Mogensen (1698-1715),
 • Anders Lund (1715-24),
 • Nicolay von Heim (1724-27),
 • Peter Wølner (1727-48),
 • Johan Henrik Sahm (1749-74),
 • Andreas Ørbech (1774-77),
 • Hans Henrik Scheel (1777),
 • Johan Christian Godet (1777-82),
 • Andreas Ørbech (1782-91),
 • Søren Ring (1791-98),
 • Jacob Wulfsberg (1798-1802),
 • Nils Rosenfeldt (1802-04),
 • Johan Nicolay Lyche (1804-11).

Drammen:

 • Johan Nicolay Lyche (1811-25),
 • Gustav Peter Blom (1826-31),
 • Christen Dahl (1831-55),
 • Jens Obel Praëm (1855-62),
 • Christian August Selmer (1862-74),
 • Christian August Emil Fischer (1874-80),
 • Ole Ambrosius Rolfsen (1880-84),
 • Even Evensen (1884-1907),
 • Hans Severin Fürst (1907-13),
 • Chr. Rolfsen (1913-21),
 • Adolf Sverre Wollebæk (1921-39),
 • Johan Munthe Cappelen (1939-46),
 • Jacob Andreas Rivertz (1946-53),
 • Karl Andreas Høvde (1953-57 og 1970-75, Bragernes 1957-70),
 • Johan Munch Ræder (Strømsø 1957-70),
 • Ivar Gregusson (1975-79),
 • Jacob Wulfsberg (1979-88),
 • Hans Holen (1988-92),
 • Jon Karlsrud (1992-2005),
 • Laila Ingebrigtsen (2006-2012),
 • Kristin Kjelland-Mørdre (fra 2013).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet