Bygningen

Bruk utskilt fra Konnerud gård (bnr. 7, Grubegaten 28), fikk sitt navn fordi det i Konnerudverkets tid var en større, toetasjes bygning, men den øvre etasje ble fjernet da det ble stillstand ved verket. Bygningen regnes for å være Konneruds eldste bevarte hus, også kjent under navnene Sprengsrud og Haugland.

Cookies | Personvern

bn