Bygningen

Bygningen. Oppført omkring 1730. Også kjent under navnene Sprengsrud og Haugland.    Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Bruk utskilt fra Konnerud gård (bnr. 7, Grubegaten 28), fikk sitt navn fordi det i Konnerudverkets tid var en større, toetasjes bygning, men den øvre etasje ble fjernet da det ble stillstand ved verket. Bygningen regnes for å være Konneruds eldste bevarte hus, trolig oppført omkring 1730. Også kjent under navnene Sprengsrud og Haugland.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet