Bystyret

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Drammen bystyre besto fra 1899 til 1955 av 60 representanter, fra 1956 til 1963 av 61 representanter, fra 1964 (etter sammenslutningen med Skoger) til 2003 av 69 representanter, og fra 2003 av 49 representanter.

Bystyrets politiske sammensetning har vært som følger (se tabell):

Bystyrepartiene i kronologisk rekkefølge:
H = Høyre (fra 1899),
A = Arbeiderpartiet (fra 1899),
V = Venstre (fra 1899),
Avh = Avholdspartiet (1902-19),
FrV = Frisinnede Venstre (1911-16),
KrF = Kristelig Folkeparti (fra 1946),
Sp = Senterpartiet (1972-79 og 1992-99),
Frp = Fremskrittspartiet (fra 1988),
NKP = Norges Kommunistiske Parti (1946-75),
SV = Sosialistisk Venstreparti, frem til 1968 Sosialistisk Folkeparti (fra 1964),
F = Borgerligfellesliste H/Frp/Sp (1984-87), V/KrF (1988-91),
DB: Drammen Byliste (fra 1995).
A = Andre partier: 1902-04 Velgerforeningen, 1908-10: En uoffisiell Arbeiderpartiliste, 1914-16: Huseierpartiet, 1923-28: Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti, 1932-40: Frisinnede Folkeparti, 1976-79: Det Nye Folkepartiet, 1980-83: Fellesliste Krf/Frp/V/Sp, 1988-91: Drammen Grønne Byliste, 1992-95: Pensjonistpartiet (2) og Stopp Innvandringen (1), 1995-99: Stopp Innvandringen.

Ved valget i 1907 ble det valgt 20 representanter fra Arbeiderpartiet for perioden 1908-10. Disse ble imidlertid underkjent av departementet fordi Arbeiderpartiets liste var blitt innlevert til valgstyrets formann etter fristens utløp. De 20 mandatene ble fordelt på bystyrets tre øvrige partier. I løpet av valgperioden 1992-95 forlot tre av Fremskrittspartiets syv representanter samt begge Pensjonistpartiets representanter sine respektive partier. Av disse gikk to over til Høyre (som ved periodens utløp hadde 25 representanter i bystyret) og en til Senterpartiet (som dermed fikk tre representanter), mens to forble partiløse. Ved valget høsten 1995 gjorde Arbeiderpartiet sitt dårligste valg etter 1904 og Høyre sitt dårligste valg etter 1951, noe som skyldtes at mange Ap- og H-velgere stemte på Drammen Byliste, som fikk 11 representanter. I løpet av valgperioden 1999-2003 erklærte en Arbeiderparti-representant seg for uavhengig. Tre representanter for Fremskrittspartiet gikk over til Demokratene.

Bystyrets sammensetning for årene 2003 til 2007 er som følger:
Det Norske Arbeiderparti (14): Shahid Iqbal Bhatti, Per Arne Bjørnes, Lin-Merete Carlsen, Arif Erkøk, Yousuf Gilani, Tore E. Hansen, Aina Margrethe Johansen, Per Kleverud, Lise Løff, Arne Martinsen, Ragnhild Røed, Sebiha Safak, Nils E. Stabturn, Haydar Øzbal.
Høyre (14): Tore Klyve Andersen, Johan Baumann, Dag Fjeld Edvardsen, Kathinka Bull Engelstad, Thore Opdal Hansen, Bitten Haust, Karin Solvang Knutsen, Margareth Lien, Lisbeth Celius Mile, Sigrid M. Thielemann, Jan Torgersen, Mustafa Unsal, Astrid Klopstad Wahl, Lene Camilla Westgaard.
Fremskrittspartiet (10): Jon Arnold Bjerke, Tor Harald Borgersen, Nina Fagerlid, Bjørn Helgerud (2003-04), Freddy Hoffmann, Oddvar Ingebrigtsen, Kjell Jensen (2004-07), Lavrans Kierulf, Ulf Erik Knudsen, Randi Schea, Trond Schea.
Sosialistisk Venstreparti (5): Ann Kristin Blomholt, Sadi Emeci, Bjørn R. Karlsen, Asif Khalil, Rune Kjeldsen.
Drammen Byliste (3): Terje Vegard Kopperud, Kine Langum, Aslaug Trondsen.
Kristelig Folkeparti (2): Odd A. Gusrud, Anne Lise Johansen.
Venstre (1): Gunhild Ramm Reistad.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet