Byutvidelser

Allerede i 1662 ble ladestedene ved Drammenselvens utløp skilt fra det omkringliggende landdistrikt, men grensene ble ikke festet til bestemte linjer. Dette skjedde heller ikke senere, da Strømsø-Tangen ble skilt fra Bragernes i 1678 eller da begge sider av elven i 1715 fikk særskilte kjøpstadsrettigheter. Heller ikke i forbindelse med bysammenslutningen i 1811 ble grensene avmerket. Bybrannen i 1866 ga støtet til en bedre ordning, og ved lov av 22. mai 1869 ble byen betydelig utvidet og grensene både på de eldre og de nye strekninger ble fastsatt. Utvidelsen pr. 1.1.1870 omfattet nedre del av Tangen og nedenfor Merket, en del av Fjellsbyen, Grønland og Sundhaugen på Strømsøsiden, samt strøket rundt Hotvet og Øren på Bragernessiden. 1. juli 1946 ble Hamborgstrømskogen – 1300 mål – overført fra Lier til Drammen kommune. 1. juli 1951 ble Åssiden sogn med ca. 2.700 innbyggere og 15.000 mål skog overført fra Lier til Drammen, en utvidelse bystyret hadde vedtatt allerede 35 år tidligere, i 1916. Med virkning fra 1. januar 1961 ble den del av Strøtvedt som lå i Lier, her under Strøtvedtåsen, samt Stoppendalen, overført til Drammen kommune. Dermed ble bl.a. det vakre utsiktspunktet Prins Oscars Utsikt innlemmet i Drammen. Fra 1. januar 1964 ble Skoger kommune i Vestfold innlemmet i Drammen kommune. Fra 1. januar 2020 ble kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik slått sammen, med hovedsete i Drammen rådhus.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet