Calif Skofabrikk A/S

Grunnlagt 1950 på Gulskogen (vis-a-vis Gulskogen-senteret) av Arne Gautneb, Sigurd Moland og Rolf Christiansen. Gautneb og Moland var begge faglærte i skoproduksjon fra England og skaffet seg praksis ved De Forenede Skofabrikker (s.d.) på Landfalløya. Christiansen var butikksjef i Skotøimagasinet Normal på Bragernes og produserte i etterkrigstiden tøfler i den lille virksomheten Ro-Wi i Hauges gate 57, som han eide halvparten av. Ro-Wi flyttet etter kort tid til leide lokaler hos Ing. Mosness & Mosness i Tollbugata.

I 1950 ble de tre nevnte enige om å starte skofabrikk på likefot og kjøpte to tomter på Gulskogen. Utstyret fra Ro-Wi ble flyttet over til en brakke på en av tomtene. Navnet Calif hadde sin bakgrunn i at bedriften fra starten av benyttet den s.k. «California-metoden» i sin skoproduksjon. Etter en tid i brakketilværelsen ble det i løpet av første halvdel av 1950-årene oppført et fabrikkbygg. Rundt 1960 hadde bedriften 40 ansatte. I 1961 ble fabrikken utvidet med 500 kvm. gulvareal over to etasjer.  Calif produserte mange typer skotøy for både voksne og barn. Støvletter var hovedproduktet etter at fabrikken ble utvidet og skaffet nye maskiner. I 1968 gikk bedriften inn i et teknisk samarbeid med Tønsberg Skofabrikk (Nasko) og i 1970 ble samarbeidet utvidet til også å omfatte salg og markedsføring.

Rundt 1970 lå årsproduksjonen på ca. 75 000 par sko og støvletter. Produksjonen økte vesentlig i de påfølgende årene. Varesortimentet ble lagt om til en spesialisering på fritidssko/joggesko og skisko. Omtrent 15 prosent av omsetningen var eksportsalg. Mot slutten av 1970-årene lå den årlige produksjonen på 125 000 par fritidssko og 10 000 par skisko. Calif  ble landets suverent største produsent av fritidssko. Bedriften hadde 50 ansatte på sitt største. De tre grunnleggerne eide og styrte bedriften i hele dens levetid. En av årsakene til at den greide seg relativt godt, til tross for stadig økende konkurranse fra import og såkalte billigsko, var at omleggingen til fritidssko med attraktivt design viste seg å være en god strategi. Dessuten var eierne hele tiden opptatt av å organisere driften med færrest mulige mellomledere og kontorfunksjonærer.

I begynnelsen av 1980-årene fikk Calif Skofabrikk en del presseoppmerksomhet fordi bedriften greide seg relativt bra og tjente penger. I 1983 ble fabrikken utvidet med et nytt lagerbygg over to etasjer, med utleielokaler i annen etasje. Samme år etablerte drammensbedriften, i samarbeid med Klaveness Skofabrikk i Sandefjord, salgsselskapet Mestersko A/S. På et tidligere tidspunkt var det opprettet et salgssamarbeid med Per Dahls Skofabrikk på Hurum, som produserte tøfler, tresko og selskinnstøvletter. Calif greide seg bedre enn de fleste gjenværende norske skofabrikker, men midt på 1980-tallet oppsto det større og større problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft i Drammen og omegn. Den stadig tiltakende lønns- og kostnadsveksten i Norge bidro til å gjøre utsiktene for fortsatt lønnsom drift, svært dårlige.

Siste driftsdag i Calif Skofabrikk, med 40 ansatte, var fredag 11. mars 1988. Produksjonsstansen innebar at Drammen og omegn mistet sin aller siste gjenværende skotøyprodusent. Calif Skofabrikk A/S og Per Dahl på Hurum hadde forut for nedleggelsen overtatt kontrollen med konkursrammede Clouds of Norway i Sunnfjord, som skiftet navn til Dale Skofabrikk. Produksjonen av Calif-sko ble flyttet dit. Fabrikken ble spesialisert som en ren oppdragsprodusent. Mestersko A/S i Sandefjord videreførte salget av Calif. Dale Skofabrikk ble overtatt av nye eiere i 1996. Innen dette eierskiftet var produksjonen av Calif-produkter nedlagt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet