Christensen, Johannes (21.4.1906 – 6.11.1982)

Eiendomsinvestor og forretningsmann, f. på Åmot i Modum, kom to år gammel til Drammen hvor han senere var bosatt. Best kjent i byen som «Johs. Christensen». Sønn av Ole Christensen som i 1913 hadde grunnlagt Drammens Rørlæggerforretning (s.d.).

Uteksaminert som kvartermester fra Befalskolen for Sjøforsvaret og tjenestegjorde i årene etter som befal og radiotelegrafist ved Sjømilitære korps (SMK) på Horten. Ved farens død i 1932 overtok han rørleggerforretningen. Like etter 2. verdenskrig var han medgrunnlegger av Stahl & Christensen i Lier (produserte filleryer) og Sundland Jernstøperi (s.d.) på Gulskogen.

Begynte å kjøpe opp fast eiendom i 1950-årene og ble senere eier eller medeier i ca. 50 eiendommer i Drammen med ialt ca. 450 leieforhold. Eide og drev eget forvaltningsselskap, Christensen Eiendom A/S. Var særlig kjent for sitt samarbeid med murmester Ole K. Karlsen om den storstilte utbyggingen av boligblokker og forretningsbygg på Åssiden fra slutten av 1950-årene og gjennom hele 1960-årene. Overtok i 1965 A/S Kulkompaniet (s.d.) på Strømsø og i 1966 Blix mek. verksted på Grønland, som kort tid etter ble innlemmet i nyetablerte Teknisk Produksjon (s.d.).

Johs. Christensen var i flere tiår et svært engasjert medlem av Ski- og ballklubben Skiold. I 1976 hjalp han klubben med å overta eiendommen etter Drammens Skifabrikk, som ble omgjort til klubbhus. Han var ordfører i klubbens representantskap 1971-1982 og dessuten æresmedlem.

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet