Christensen, O., & Søn

O. Christensen & Søn drev manufakturforretning i Øvre Storgate 2 fra 1884 til 1950-årene.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Ass. manufakturforretning med salg av kjolestoffer, drakt- og kåpestoffer, hvitevarer og sengeutstyr, grunnlagt 1884 i Øvre Storgate 2 av O. C., i 1927 overtatt av hans sønn Trygve C. Mot slutten av 1930-årene beskjeftiget firmaet 7 personer i sine 200 kvm store lokaler. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet