Christensen, P., Tricotagefabrik

Christensens Tricotagefabrik var i vriskomhet på Brakerøya fra 1907 til 1967, deretter overtok Cash & Carry lokalene.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Trikotasjefabrikk grunnlagt i Kristiania i 1892 som et lite maskinstrikkeri av den 25 år gamle vestjyden Peder Christensen (s.d.), som året i forveien hadde slått seg ned i Norge. Etter en brann i 1907 flyttet han virksomheten til Drammen og kjøpte den igangværende, dels nedbrente Krohns Tricotagefabrik i Tomtegaten 36, det s.k. «Rømckeområdet».
Bedriften omfattet i tillegg til trikotasje- og strømpefabrikk også farveri, spinneri og trikotasjeveveri, samt håndstrikkeavdeling, vaskeri, systuer og reparasjonsverksteder. Bedriften hadde 4.800 spindler og produserte ukentlig ca. 400 kg. garn fra det grove Streichgarn til de fineste Merino-kvaliteter. Rundstrikkeriets ukentlige produksjon var på ca. 5.000 kg. Strømpeavdelingen kunne fremstille mer enn 2,5 mill. strømper årlig og var på 1930-tallet Skandinavias største i sitt slag. Firmaet, som beskjeftiget opptil 700 ansatte, ble i 1936 aksjeselskap. I 1955 hadde Christensen 390 ansatte, i 1964 var antallet ansatte redusert til 304.

I 1965 ble det inngått et produksjons- og salgssamarbeid med Petersen & Dekke A/S (Pedek) i Bergen. De to selskaper gikk hver inn med 50 prosent i et nytt selskap som fikk navnet A/S Teksal med hovedkontor i Drammen. Det nye firma sto for ca. 20 prosent av den norske trikotasjeproduksjonen. Drammen fikk ansvar for det som var bomullsbasert, Bergen tok seg av ullbasert produksjon. Senere samme år ble aksjekapitalen utvidet og Borregaard gikk inn som hovedaksjonær med 50 prosent. Teksal ble nedlagt som eget selskap allerede i 1966. Kort tid etter ble storparten av produksjonen i Drammen nedlagt og overført til fabrikken på Hop utenfor Bergen. Den siste produksjonen i Drammen, med 30 ansatte, ble stanset 31. oktober i 1967. Pedek fortsatte sin virksomheten til 1976. Fabrikklokalene i Drammen ble i 1968 tatt i bruk av Norges største varehus i sitt slag, C.C. senteret (s.d.).

Cookies | Personvern

bn