Christiane

Jakten/galeasen «Christiane» (55 fot uten klyverbom) er et av de få minner Østlandet har igjen fra tidligere tiders jaktetrafikk på kysten. Christiane er bygget i 1879 ved Sandviken gård mellom Svelvik og Sande. Fra 1925 har hun vært hjemmehørende i Drammen. Christiane gikk med sand fra Drammen til Oslo og andre byer, fram til først på 1960-tallet. Sanden fra Drammen var velkjent for sin fine kvalitet. Christiane var opprinnelig rigget som jakt med én mast. I 1917-1919 ble skøyteskroget forhøyet med drøye to bordganger, og hun ble rigget om til galeas med to master og gaffelseil. Etter den tid er skroget bevart uendret. Skuta fikk en Rapp-motor installert i 1927. Hun kunne laste 80-90 tonn sand, og i gamle dager ble jaktene gjerne lastet til vannet sto på dekket.

I 1965 ble Christiane overtatt av sjøspeiderne i Drammen, og brukes i dag som treningsfartøy for speiderne. Sjøfartsmuseet sier om Christiane at hun er den eneste tilbake av sandjektene rundt Oslofjorden. Museet sier også at: «Fartøyet er klart bevaringsverdig, og eierne fortjener all den støtte de kan få i arbeidet med vedlikehold og antikvarisk sikring.» Derfor ble skuta totalrestaurert ved Risør Trebåtbyggeri i perioden 2006-2009. Fartøyet fremstår slik det så ut i 1925. Hele prosjektet kostet over 6 millioner kroner. Riksantikvaren har bidratt solid i kassa sammen med lokale sponsorer. Et utall timer med dugnad er også nedlagt av venneforeningen til Christiane, som står for vedlikehold og drift av skuta. Hudplanker er skiftet ut, spant og rekkestøtter er fornyet. Det er bygget nytt dekkshus, montert nytt ankerspill og nytt styringssystem.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet