Christiansen, Ragnar Karl Viktor (* 28.12.1922-17.2.2019)

Statsråd og fylkesmann, f. i Drammen, s. av gartner Rudolf C. Ansatt i NSB fra 1940, jernbanetelegrafist 1942, jernbaneekspeditør 1957 og jernbanefullmektig fra 1961. Studieopphold i USA 1957. Medlem av Nedre Eiker herredsstyre 1946-59, ordfører 1956-57. Formann i Buskerud Arbeiderparti 1955-66, medlem av representantskapet for de militære bedrifter fra 1951, formann i Forbrukerrådet 1953-60, formann i Kvalitetskontrollutvalget av 1957. Stortingsrepresentant (A) 1958-77, finansminister 1971-72, samferdselsminister 1976-78. Fylkesrådmann i Buskerud 1978-80, fylkesmann i Buskerud 1980-88, deretter formann i kommune- og fylkesinndelingsutvalget av 1989. Betegnes som en systematisk og grundig politiker «som har satt sin ære i å løse både små og store oppgaver på en skikkelig og gjennomarbeidet måte.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet