C. Christophersen Mek. Verksted

Skipssmie og mek. verksted i Havnegt. 33 på Tangenkaien, grunnlagt 1860 som smie av skipssmed Lars C., i 1892 overtatt av dennes sønn, C. C., som utvidet smien til mekanisk verksted. Et nybygg ble oppført i 1937. Bedriften beskjeftiget på den tid 15 arbeidere i sine 500 kvm store lokaler, på slutten av 1940-årene 22 ansatte. Da Lars C. døde i 1943 fortsatte enken Martha Helene C. bedriften med sønnen Erik C. som disponent, hun døde i 1950 og bedriften ble overtatt av Erik C.

Bedriften gjennomgikk offentlig akkord i 1970 og ble solgt til Hagbart Waages rederi i Oslo. Waage opprettet teknisk utdanningssenter i Drammen for sine seilende mannskaper. De praktiske oppgavene ble utført i verkstedet i Havnegata. I 1971 gikk foretaket over til aksjeselskap med en kapital på kr. 250.000. Virksomheten omfattet skipsreparasjoner, mekanisk verksted, smie, plateverksted, samt sveise- og maskinverksted. Blant faste oppdrag kan nevnes rengjøringsutstyr for varmevekslere tilknyttet hovedmotorer konstruert av Burmeister & Wain. Verkstedet fremstilte allslags rekvisita som sjaktlinger, heisekroker, byggstål m.v. Per Chr. Rentsch overtok selskapet i februar 1977. Verksteddriften ble nedlagt tidlig i 1979 med ni ansatte. Selskapet ble slått konkurs 14. februar i 1990.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet