C. Christophersen Mek. Verksted

Skipssmie og mek. verksted i Havnegt. 33 på Tangenkaien, grunnlagt 1860 som smie av skipssmed Lars C., i 1892 overtatt av dennes sønn, C. C., som utvidet smien til mekanisk verksted. Et nybygg ble oppført i 1937. Bedriften beskjeftiget på den tid 15 arbeidere i sine 500 kvm store lokaler, på slutten av 1940-årene 22 ansatte. Da Lars C. døde i 1943 fortsatte enken Martha C. bedriften med sønnen Erik C. som disponent, hun døde i 1950 og bedriften ble overtatt av Erik C. Bedriften, som var i samme families eie i fire generasjoner, gikk i 1971 over til aksjeselskap med en kapital på kr. 250.000. Virksomheten omfattet skipsreparasjoner, mekanisk verksted, smie, plateverksted, samt sveise- og maskinverksted. Verkstedet fremstilte allslags rekvisita som sjaktlinger, heisekroker m.v. og utførte elektrisk sveisning med to sveisemaskiner. Nedlagt 1979.

Cookies | Personvern

bn