Dahl, Odd (3.11.1898 – 2.6.1994)

Polfareren og kjernefysikeren Odd Dahl (1898-1994), en av Norges store sønner.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Kjernefysiker, flyver, polfarer og forfatter, f. i Drammen, s. av grosserer Lauritz D. Utd. militærflyver 1921, deltok i Roald Amundsens Maud-ekspedisjon 1922-25 som flyver. Reiste senere i tropisk Syd-Amerika og Asia, skildret i bøkene «Med muldyr og kano gjennom tropisk Sydamerika» (1927) og «Med bil og husbåt gjennom Asia» (1929). I 1927 begynte han sin karriere som fysiker, først ved Carnegie-instituttet, senere ved Chr. Michelsens institutt i Bergen som han i 1943 ble medlem av.
Dahl spilte en ledende rolle ved den tekniske utvikling av kjernefysikken i Norge, bl.a. som leder for byggingen av uranmilen på Kjeller, og gjorde også et grunnleggende arbeide i forbindelse med Haldenreaktoren. Meget benyttet til internasjonale oppgaver, Group Director under European Council for Nuclear Research 1952-55, fungerte 1958-59 som adm. dir. ved Noratom, senere tilknyttet det som konsulent, formann i Komitéen for Romforskning 1961-66. Ble i 1926 – 27 år gammel – ridder av St. Olavs Orden, kommandør av samme 1952. Kommandør av den nederlandske Nassau-Oranje-Orden, medlem av Videnskabsakademiet, ble i 1952 den første æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Hans biografi «Trollmann og rundbrenner» kom i 1981.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet