Dampskibsselskapet A/S Gyldenløve

drev lokalfart Drammen-Oslo og mellomsteder. Grunnlagt 1906 av byens kjøpmenn og industribedrifter med C. O. Lund og Finn Friis i spissen, med kontorer i Tollbodgaten 43. Selskapets båter, D/S Gyldenløve I og II, opparbeidet seg stor popularitet p.g.a. sin faste, stabile rute uten forsinkelsr. Hver båt hadde en lasteevne på 140 tonn og skipene hadde tilsammen 18 manns besetning. Gyldenløve I sank i Oslofjorden i november 1950, Gyldenløve II ble solgt til Sverre Svendsen i Stavanger i 1958. Ny Gyldenløve I ble levert fra Pusnes Mek. Verksted i 1952.

Trafikken ble stanset i 1965 fordi fraktene gikk over på vei og bane. D/S A/S Gyldenløve ble et selskap for veitransport, fra 1.1. 1969 solgt til Seeberg & Nielsen Ltd. (s.d.).

M/S Gyldenløve levert fra Pusnes Mek. Verksted i 1952 trafikkerte Drammen-Oslo i 12 år før den ble solgt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet