Danvik Folkehøgskole

Opprettet 1913 som Danvik kristelige ungdomsskole av Indremisjonen og kristelige ungdomsforeninger som en protest mot antikristelige strømninger i datidens arbeiderbevegelse og dens skolepolitikk. Søndre Danvik gård (Fagerlibakken 1) ble innkjøpt og tatt i bruk til skoleformål. Den hadde undervisningsrom til ca. 90 elever og internatrom til 80. Skolen hadde 7 lærere og holdt hvert år vinterkurs og sommerkurs. Vinterkurset varte i 6 måneder fra begynnelsen av oktober, sommerkurset 8 uker fra slutten av april. Vinterkurset hadde 3 avdelinger: En teoretisk felles for begge kjønn, en praktisk for jenter og en praktisk for gutter. Skolens mål var «på kristelig grunn å dyktiggjøre unge menn og kvinner for livet ved belærende, vekkende og oppdragende innflytelse».

I 1964 sto et nybygg ferdig med plass til 120 elever i internatet. Skolen i Fagerlibakken 1 er i dag folkehøyskole, som underviser i kommunikasjon og mediefag og internasjonalt mediesenter samt kurs- og konferansesenter og sommerhotell. Den eies og drives av en selvstendig stiftelseopprettet av Buskerud og Vestfold kretser av KFUK-KFUM og Normisjon. Pr 2004 hadde skolen undervist mer enn 8.000 elever siden opprettelsen. Pr. 2020 har skolen 160 elevplasser og er en av landets største folkehøgskoler.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet