Danvik skole

Barneskole (1-7 klasse) i Danvikbakken 2 med 370 elever pr. 2020. Rundt 1900 ble Danvik- og Strømgårdene bebygget med boliger, som sammen med jernbaneanlegget på Sundland og flere større fabrikk bygg medførte at befolkningen på Danvik øket betraktelig. På gården Nordre Danviks grunn ble en skolebygning med 6 klasserom oppført i 1907. Skolen ble snart for liten, og i 1921 ble et tilbygg oppført, noe som økte kapasiteten til 19 klasserom samt spesialrom, herunder skoletannklinikk. I tiden før Fjell skole ble tatt i bruk var elevtallet oppe i 697. Skolen ble totalrenovert i 2008/2009. Et skolekorps, åpent for både gutter og jenter, ble grunnlagt i 1958.

Cookies | Personvern

bn