De forenede Skofabrikker, A/S

Grunnlagt i 1898 av Gudbrand Halmrast på Landfalløya 26 under navnet Halmrast & Karlsen, som også drev et mindre garveri og allerede i 1899 gikk over til et nytt selskap, Drammens Garveri & Skofabrik. Fabrikken hadde sitt eget elektrisitetsverk på 40 hk som var det første private elektrisitetsverk i Drammen. I 1903 ble fabrikken sammensluttet med Kristiania Skofabrik (grunnlagt 1897) under navnet De forenede Skofabrikker. Første driftsår ble det produsert mer enn 50.000 par sko, umiddelbart før første verdenskrig 166.000 par sko pr. år med en arbeidsstyrke på 250 ansatte, i 1930 noe over 100.000 par. Fabrikken hadde eget utsalg i Nedre Storgate 4. I 1940 var produksjonen oppe i mer enn 183.000 par og i rekordåret 1950 ble det produsert 195.239 par sko. Fabrikken ble i 1929 overtatt av Norges Kooperative Landsforening. Ved utløpet av 1970-årene måtte fabrikken gi tapt for konkurransen med billig import fra utlandet. Fabrikken hadde 75 ansatte da den ble nedlagt i 1980. Etter at lokalene var ferdig ominnredet i 1983 ble de tatt i bruk av bl.a. Bedriftsøkonomisk Institutt, Næingsmiddeltilsynet og Sivilforsvaret. Pr. 2022 holder den videregående skolen Akademiet v.g.s. Heltberg til i lokalene på Landfalløya.

Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet