Den norske Hæljernfabrik

Familiefirma som fremstilte hæljern fabrikkmessig, grunnlagt 1887 i Tordenskiolds gate 71 av Heinrich T. Blauenfeldt (død 1906). Bedriften solgte sine produkter til skofabrikker og grossister over hele landet, samt til Hæren. Etter grunnleggerens død overtok enken Margith B., og i 1929 sønnen Heinrich T. B. Nedlagt mot slutten av 1930-årene. Den Norske Luefabrik, A/S

se: Drammens Luefabrik.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet