Den Norske Haglfabrik

ble i 1898 anlagt på Strøm som den første i sitt slag i Norge. Fabrikken var et aksjeselskap med H. C. Larsen som disponent. Han var sønn av børsemaker H. Larsen, tennstempelriflens oppfinner, som etter midten av 1800-tallet hadde et verdenskjent navn som skytter og som i en årrekke drev en velrenommert geværfabrikasjon på Grønland foruten en våpenfabrikk i Belgia og utsalg i Oslo (Larsens Våbenforretning). I «Hagltårnet» (s.d.) ble det produsert 100-150.000 kg, hagl årlig, slik at hele landets behov kunne dekkes. Bedriften ble tildelt gullmedalje ved Bergensutstillingen i 1910 og ved Jubileumsutstillingen i 1914. I 1917 ble fabrikken overtatt av Halfdan og Bjørn Norløff. Nedlagt i 1925. Hagltårnet ble revet, men er bevart i gatenavnet Tårnveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet