Den Norske Trikotagefabrik, A/S

Opptil 200 medarbeidere produserte strømper, jakker og undertøy i trikotasjefabrikkens lokaler i Vinjes gate 2 fra 1924 til 1974, deretter ble lokalene dagligvarebutikk.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Grunnlagt i 1884 under navnet Hans A. Egelunds Trikotagefabrik. Fabrikken ble i 1917 solgt til Edvard Palm, en svenske som var utdannet i tekstilbransjen og som i 1913 hadde anlagt Edv. Palms Trikotagefabrik i Vestfossen. I 1918 ble fabrikkene slått sammen under navnet Den Norske Trikotagefabrik A/S. Den beskjeftiget da 40-50 ansatte. I 1923/24 ble det oppført en ny fabrikkbygning i Vinjes gate 2 med farverianlegg og apreturanstalt, og antall ansatte øket til 125-150 personer. Fabrikken fremstilte under varemerket Deno alt slags undertøy for damer, herrer og barn i silke, ull og bomull, samt de populære golfjakker, jumpers, vester, sweaters og strømper. Fabrikken, som i 1942 gikk over til aksjeselskap med John Palm som disponent, hadde en grunnflate på 3.000 kvm og beskjeftiget rundt 1950 ca. 200 ansatte. Den hadde eget utsalg, Trikotagehuset A/S, i Torvhallen. Utsalget var Drammens største spesialforretning i trikotasje.

I november 1969 søkte selskapet Palmett – Den Norske Trikotagefabrik A/S om akkord, den gang med 80 ansatte, hovedsakelig kvinner. Akkorden ble stadfestet i februar 1970 og i henhold til ny driftsplan skulle produksjonen skjæres ned til tre avdelinger: Undertøy til Forsvaret, yrkesbekledning og kjoler. Det ble satt i gang ny drift med 20 ansatte, noe senere økt til 30. Deler av fabrikken ble fra sommeren 1970 utleid til dagligvareforretningen Brava. Bedriften satset videre på oppdrag fra Forsvaret. To store kontrakter på henholdsvis feltskjorter og undertøy var viktigste eksistensgrunnlag i perioden 1972-1975. Produksjonen, som etter akkorden ble drevet under aksjeselskapet Edv. Palm A/S, ble gradvis redusert, inntil virksomheten hadde kun 13 ansatte i 1975. I siste kvartal i 1975 ble det tatt beslutning om å legge ned. Selskapet Den Norske Trikotagefabrik ble oppløst i 1977.

Fra nytår i 1976 ble Brava-butikken overtatt av den drammensbaserte Elle-kjeden. Pr. 2023 er det en kjøpmann i Rema 1000-kjeden som leier etasjen. Etter at trikotasjefabrikken ble nedlagt i 1975 ble forretningen Møbelhuset leietaker i annen og tredje etasje.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet