Diamant Elektriske Apparatfabrikk

Spesialfabrikk for kjøleskap samt koke- og varmeapparater, grunnlagt 1945 av Karl Eriksen, etter at han kjøpte firmaet Rudolf Thorbjørnsen & Co., som var blitt etablert på Ise i Østfold i 1919. Startet på 12 kvadratmeter i Schultz gate 18 med tre medarbeidere og produksjon av enkle kokeplater. Flyttet i 1947  til en brakkebygning i Kreftings gate 47 som gjorde at han kunne øke arbeidsstokken til 12-14 menn, med både kokeplater og stråleovner.  I 1948 overtok han Drammens Margarinfabriks fraflyttede fabrikkbygg i Hauges gate 57. Da ble det tatt opp produksjon av magasinkomfyrer og doble og triple kokeplater. Eriksen syslet også med planer om å produsere støvsugere, men dette kom ikke lenger enn til en testserie. Derimot ble det produsert en del enfasede universalmotorer beregnet på kjøkkenmaskiner og elektroverktøy. Ved inngangen til 1950-årene hadde bedriften 40 ansatte.

Etter langvarig produktutvikling introdusertes i 1951 ett av de første norskproduserte kjøleskap, med aggregat av egen konstruksjon. Samme år kjøpte bedriften en nedlagt minkfarm på Bokerøya i Svelvik og oppførte et fabrikkbygg for produksjon av kjøleaggregater. På kort tid ble kjøleskapene det viktigste satsningsområde. I 1954 hadde Diamant nesten fem millioner kroner i årsomsetning, noe som ble tredoblet i 1955. Med produksjon både i Drammen og i Svelvik hadde Diamant omtrent 200 ansatte. Det ble produsert inntil 25 000 kjøleskap pr. år. For å komplettere sortimentet utviklet Diamant også en dypfryser som ble satt i produksjon, dessuten veggovner, baderomsovner og et kjølekabinett (barskap i teak med kjøleaggregat). Deler av produksjonen ble eksportert til Danmark og Finland, men det ble også gjort leveranser til andre land. Da bedriften gikk som best ble Karl Eriksen rammet av et alvorlig hjerteinfarkt og det ble ansatt en daglig leder under hans lange sykefravær. Senhøstes 1958 måtte bedriften gjennom en offentlig akkord. Avdelingen på Bokerøya ble samtidig nedlagt. Etter den tid gikk det baklengs med Diamant.

I 1961 flyttet produksjonen til Moegården på Grønland og kontoret ble flyttet til til Konnerudgaten 3. Eriksen utviklet en fløtemaskin som benyttet usaltet smør og melkepulver som ingredienser, og han utviklet videre en løsning for krem på aerosolboks. Ingen av oppfinnelsene ble satt i ordinær produksjon. Det siste produktet som ble serieprodusert var barskapet (selve møbelet ble produsert av Sverre C. Bache Møbelfabrikk på Modum) med kjølerom/kjøleaggregat. I bedriftens siste fase ble det drevet mest med service- og reparasjonsvirksomhet, foruten noe produksjon av varehengere i liten skala. Diamant forlot de to nevnte adressene og flyttet inn i Grønland 59. Driften ble nedlagt i 1972, de siste årene med Roar Eriksen som leder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet