Diligencen

Hesteomnibussen tok 6 turer pr. dag mellom Bragernes Torv og Tangen.
Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Den første organiserte personbefordring mellom Drammen og Christiania var en diligencerute som kom i drift i 1810, med postbefordring av pakker og brev som formål. Denne varte kun en kort tid. I 1826 igangsatte tollbetjent Paul Lyche en diligence to ganger ukentlig for befordring av passasjerer og gods. Med enkelte avbrudd fortsatte den, fra 1850-årene med daglig rute til Christiania frem til jernbanen ble åpnet i 1872. I 1837 ble en ny rute opprettet med «Diligencen Prøven». Initiativtager var vognfabrikant Helge Haugan, som bygget en lukket vogn med plass til 8-9 passasjerer og kusk, trukket av fire hester. Den gikk tre ganger ukentlig hver vei og startet fra Drammen kl. 6 om morgenen, med en reisetid på 8-9 timer. Billettprisen var 1 speciedaler. Senere fulgte diligencene «Aarvaake» og «Alliancen» samme rute. Trelasthandler Risting startet i 1843 en rute, men den måtte snart innstille. Etter at jernbanen Christiania – Drammen ble åpnet i 1872, var det ikke lenger lønnsomt å drive skysstasjonen (s.d.), som måtte få offentlig støtte for å overleve.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet