Doktor Narveruds vei

Doktor Narveruds vei i sin spede begynnelse i 1953 (til venstre).

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Vei som går i en bue fra Vårveien til Betzy Kjelsbergs vei. I 1953 foreslo Gatenavnkomitéen at veien fikk navn etter dr. Erling Narverud (s.d.), men bystyret fattet istedet med 33 mot 27 stemmer ved tak om «Solskinnsveien». Ettersom vedtaket ikke var fattet med kvalifisert flertall, forlangte fylkesmannen ny avstemning, og i 1954 snudde bystyret.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet