Drafn, Iskjeksfabrikken

Grunnlagt høsten 1925 i Tordenskiolds gate 4 av Ella Skatvedt (1902-1968), med grosserer Arne Skatvedt (1889-1944) som prokurist. Fremstilte iskjeks med leveranser over hele landet samt en betydelig eksport til Sverige. Beskjeftiget på slutten av 1930-årene 6-10 personer. Ella Skatvedt ble eneinnehaver etter mannens død i 1944, flyttet ca. 1960 til Bjørnstjerne Bjørnsons gt. 86. Fabrikken ble nedlagt i 1966 og produksjonslinjene ble solgt til Danmark. (se også: Skatvedt, Arne, A/S).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet