Drammen Bilhavn A/S

Stiftet 10. januar 1964 som privateid logistikkselskap, Svend Haugs gate 31, som et resultat av et intenst markedsføringsarbeid som havnefogd Reidar Lyngaas og den lokale skipsmekler Knut E. Møinichen (Tandberg & Møinichen) sto bak i perioden april-oktober 1963, for å skaffe havneterminalen på Holmen ny kommersiell aktivitet. Foranledningen var at storbedriften Follum Fabrikker på Ringerike, uten forvarsel, besluttet å stanse sine papirutskipninger fra Holmen. Bak det nye selskapet sto det svenske rederiet Wallenius Lines (hovedaksjonær), rederiagenten og transportselskapet Oslo Motorships A/S, skipsmekler Knut E. Møinichen i Drammen og skipsfører Bengt Tørnquist. I oktober 1963 besluttet Wallenius Lines å velge Drammen som anløpssted for billaster til Norge. Drammen formannskap gjorde på samme tidspunkt hastevedtak for å bidra aktivt med nødvendig infrastruktur.  Første billast ble mottatt 31. mars 1964. Totalt 1700 biler fordelt på 40 anløp i 1964.

1965: Klargjøringssenter innviet. 1966: Datsun (Inor A/S – Nissan) legger all transport til Drammen. 1968: Anlegg for understellsbehandling, ny klargjøringshall og Walleniusgården (kontorbygg) innviet. Største kunde i annen halvdel av 1960-årene var Oskar Skotvedt Automobil A/S som var norsk importør av Morris og MG. Det ble nyregistrert 2.561 Morris-biler i 1968. 1969: Billagerhus innviet. Chrysler Norge A/S legger sitt hovedkontor til Vitbank og importaktiviteten til Holmen. 1970: British Leyland Norge A/S etablerer seg i nybygg (2000 m2 gr.flate over fire etasjer utleid av Drammen Bilhavn A/S) med importkontor, delelager med edb-anlegg og lagring av biler under tak. Toyota/Skoda til Holmen, importøren F.E. Dahl & Co. bygde eget klargjøringssenter. Renault Norge A/S flyttet sin importaktivitet fra Oslo til Holmen. Totalt 37 000 biler mottatt i 1970.

Ved årsskiftet 1970/71 ble søsterselskapet A/S Motorships stiftet (rederiagent og stevedoor), en videreføring av Oslo Motorships A/S. Drammen Bilhavn A/S etablerer egen jernbaneterminal i Oslo. 1971: Søsterselskapet A/S Motortransport for biltransport på vei stiftes, etablerer egen avdeling i Bispegata i Oslo. Konela Bil Norge (s.d.) innvier klargjøringssenter for sovjetrussiske bilmerker. 1974: Ro-ro kaien på Risgarden innvies. 1975: A/S Motortransport etablerer terminal i Øvre Eiker vei 83, inngår i 1976 kontrakt med Saab Norge A/S om klargjøring av Saab og Autobianchi i nytt anlegg på samme adresse, årsvolum ca. 7 000 biler. 1976: Drammen Bilhavn A/S innvier eget anlegg (nybygg 1000 m2) for oppretting/lakkering av biler med transportskader. 1977: Drammen Bilhavn A/S ble tildelt Markedsføringsforeningens initiativpris. Renault Norge A/S innvier eget importanlegg med 3000 m2 bygg på 15 måls tomt, 23 ansatte. 1978: Risgardkaia utvides og blir en fullverdig ro/ro kai for stykkgodslinjer. Drammen Bilhavn A/S inngår avtale med kommunen om å leie 15 mål på Holmen nord-øst for utendørs lagring av biler. British Leyland Norge legger ned sin klargjøringsavdeling på Holmen (20 ansatte berørt) og kjøper i stedet tjenester av Drammen Bilhavn A/S.

I 1976 hadde Drammen Bilhavn A/S kontrakter med følgende importører/bilmerker: Datsun, Toyota, Mazda, Honda, Colt (Mitsubishi), Subaru, Renault, Citroen, Simca, Chrysler, Sunbeam, Saab, Lancia (Autobianchi), Lada, Volga, Moskvitch, Skoda, Morris, Austin, MG, Triumph, Rover, Jaguar og Land Rover/Range Rover. De tre største kundene pr. 1975 var Kolberg Motors (Mazda, 14 600 personbiler og markedsleder i 1976), F.E. Dahl & Co. (Toyota og Skoda) og Renault Norge. Ekspedisjon av amerikansk-produserte biler skjedde den gang i Oslo havn. I 1976 fraktet Motortransport A/S 90 000 stk. biler på vei, som inkluderte flere bilmerker som ikke ble tatt inn via Drammen havn.

1981: Ole K. Karlsen gruppen (Magne Jordanger og medaksjonærer) kjøpte gradvis opp de Wallenius-dominerte selskapene, inntil OKK hadde full kontroll fra 1985. 1986: Ny mottaksrekord: 91 000 biler/kjøretøyer fra skipsanløp. 1988: I mars kom den første båtlast med Sør-Koreanske biler til Norge/Drammen, Ssang-Young Korando. Passerte 1 million biler totalt siden starten i 1964. 1998: Innviet nytt 30 000 m2 lagerhus. 2000: Selskapet overtok Toyota Norges anlegg. Innviet automatisk vaske- og avfettingsanlegg.

2003: Drammen Bilhavn A/S og Motortransport A/S fusjonerte og skiftet navn til Autolink A/S. Toyota ble fra samme år mottatt med tog fra Malmø havn. Utfyllingsprosjekt for 90 nye mål havneareal påbegynt i regi av Drammen havnevesen. 2008: Autolink etablerte jernbaneselskap med egne lokomotiver/vogner; Cargolink A/S, samme adresse. Autolink utvidet gradvis sine tjenesteaktiviteter til å omfatte Norden og Baltikum. Opprettet datterselskaper utenfor Norge. 2013: Tesla kommer til Drammen i containere. 2016: Cargolink A/S avvikles på grunn av dårlige resultater. 2017: Autolink og svenske Scandiatransport fusjonerte og etablerte Axess Logistics, 50/50 norsk/svensk eierskap. Autolink skiftet navn til Axess Logistics A/S. Ny mottaksrekord på Holmen: 111 547 biler. 23,6 prosent var elbiler. Veksten i Drammen Bilhavn A/S var lenge tuftet på mottak av japanske bilmerker, senere også Sør-Koreanske. Fra slutten av 1990-årene og fram til 2017 kom stadig flere bilmerker som vanligvis hadde hatt Oslo som importhavn. Antallet merker totalt steg til omtrent 30. 35-40 prosent av bilene ble distribuert videre fra Holmen med godstog (ny jernbaneterminal fra des. 2016), resten transportert med virksomhetens egen bilpark. Axess Logistics A/S i Drammen hadde 181 ansatte pr. 2019. Årsomsetning ca. 450 millioner kroner. Disponerte 220 mål havneareal. Egne servicelokasjoner i seks norske byer. Motorships A/S, som i alle år var rederiagent og stevedoor (lossearbeid), ble videreført som selvstendig norskeid selskap eid av Sif AS i Bergen (Odd Rune Austgulen) med sju ansatte.

I april 2022 kom Axess Logistics A/S til enighet med bostyret i den konkursrammede konkurrenten Auto Transport Service A/S (ATS) i Lier, om å kjøpe boet. ATS hadde 207 ansatte og disponerte 40 vogntog og 30 togvogner. Overtakelsen betød at Axess Logistics A/S kunne kontrollere 80 prosent av det norske fraktmarkedet for nye biler.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet