Drammen Bilhavn A/S

Stiftet 10. januar 1964 som privateid logistikkselskap, adresse Svend Haugs gate 31, som et resultat av et intenst markedsføringsarbeid som havnefogd Reidar Lyngaas og den lokale skipsmekler Knut E. Møinichen (Tandberg & Møinichen) sto bak i perioden april-oktober 1963, for å skaffe havneterminalen på Holmen ny kommersiell aktivitet. Foranledningen var at storbedriften Follum Fabrikker på Ringerike, uten forvarsel, besluttet å stanse sine papirutskipninger fra Holmen. Bak det nye selskapet sto det svenske rederiet Wallenius Lines (hovedaksjonær), rederiagenten og transportselskapet Oslo Motorships A/S, skipsmekler Knut E. Møinichen i Drammen og skipsfører Bengt Tørnquist. I oktober 1963 besluttet Wallenius Lines å velge Drammen som anløpssted for billaster til Norge. Drammen formannskap gjorde på samme tidspunkt hastevedtak for å bidra aktivt med nødvendig infrastruktur.  Første billast ble mottatt 31. mars 1964. Totalt 1700 biler fordelt på 40 anløp i 1964.

1965: Klargjøringssenter innviet. 1966: Datsun (Inor A/S – Nissan) legger all transport til Drammen. 1968: Anlegg for understellsbehandling, ny klargjøringshall og Walleniusgården (kontorbygg) innviet. Største kunde i annen halvdel av 1960-årene var Oskar Skotvedt Automobil A/S som var norsk importør av Morris og MG. Det ble nyregistrert 2.561 Morris-biler i 1968. 1969: Billagerhus innviet. Chrysler Norge A/S legger sitt hovedkontor til Vitbank og importaktiviteten til Holmen. 1970: British Leyland Norge A/S etablerer seg i nybygg (2000 m2 gr.flate over fire etasjer utleid av Drammen Bilhavn A/S) med importkontor, delelager med edb-anlegg og lagring av biler under tak. Toyota/Skoda til Holmen, importøren F.E. Dahl & Co. bygde eget klargjøringssenter. Renault Norge A/S flyttet sin importaktivitet fra Oslo til Holmen. Totalt 37 000 biler mottatt i 1970.

Ved årsskiftet 1970/71 ble søsterselskapet A/S Motorships stiftet (rederiagent og stevedoor), en videreføring av Oslo Motorships A/S. Drammen Bilhavn A/S etablerer egen jernbaneterminal i Oslo. 1971: Søsterselskapet A/S Motortransport for biltransport på vei stiftes, etablerer egen avdeling i Bispegata i Oslo. Konela Bil Norge (s.d.) innvier klargjøringssenter for sovjetrussiske bilmerker. 1974: Ro-ro kaien på Risgarden innvies. 1975: A/S Motortransport etablerer terminal i Øvre Eiker vei 83, inngår i 1976 kontrakt med Saab Norge A/S om klargjøring av Saab og Autobianchi i nytt anlegg på samme adresse, årsvolum ca. 7 000 biler. 1976: Drammen Bilhavn A/S innvier eget anlegg (nybygg 1000 m2) for oppretting/lakkering av biler med transportskader. 1977: Drammen Bilhavn A/S ble tildelt Markedsføringsforeningens initiativpris. Renault Norge A/S innvier eget importanlegg med 3000 m2 bygg på 15 måls tomt, 23 ansatte. 1978: Risgardkaia utvides og blir en fullverdig ro/ro kai for stykkgodslinjer. Drammen Bilhavn A/S inngår avtale med kommunen om å leie 15 mål på Holmen nord-øst for utendørs lagring av biler. British Leyland Norge legger ned sin klargjøringsavdeling på Holmen (20 ansatte berørt) og kjøper i stedet tjenester av Drammen Bilhavn A/S.

I 1976 hadde Drammen Bilhavn A/S kontrakter med følgende importører/bilmerker: Datsun, Toyota, Mazda, Honda, Colt (Mitsubishi), Subaru, Renault, Citroen, Simca, Chrysler, Sunbeam, Saab, Lancia (Autobianchi), Lada, Volga, Moskvitch, Skoda, Morris, Austin, MG, Triumph, Rover, Jaguar og Land Rover/Range Rover. De tre største kundene pr. 1975 var Kolberg Motors (Mazda, 14 600 personbiler og markedsleder i 1976), F.E. Dahl & Co. (Toyota og Skoda) og Renault Norge. Ekspedisjon av amerikansk-produserte biler skjedde den gang i Oslo havn. I 1976 fraktet Motortransport A/S 90 000 stk. biler på vei, som inkluderte flere bilmerker som ikke ble tatt inn via Drammen havn.

1981: Ole K. Karlsen gruppen (Magne Jordanger og medaksjonærer) kjøpte gradvis opp de Wallenius-dominerte selskapene, inntil OKK hadde full kontroll fra 1985. 1986: Ny mottaksrekord: 91 000 biler/kjøretøyer fra skipsanløp. 1988: I mars kom den første båtlast med Sør-Koreanske biler til Norge/Drammen, Ssang-Young Korando. Passerte 1 million biler totalt siden starten i 1964. 1998: Innviet nytt 30 000 m2 lagerhus. 2000: Selskapet overtok Toyota Norges anlegg. Innviet automatisk vaske- og avfettingsanlegg.

2003: Drammen Bilhavn A/S og Motortransport A/S fusjonerte og skiftet navn til Autolink A/S. Toyota ble fra samme år mottatt med tog fra Malmø havn. Utfyllingsprosjekt for 90 nye mål havneareal påbegynt i regi av Drammen havnevesen. 2008: Autolink etablerte jernbaneselskap med egne lokomotiver/vogner; Cargolink A/S, samme adresse. Autolink utvidet gradvis sine tjenesteaktiviteter til å omfatte Norden og Baltikum. Opprettet datterselskaper utenfor Norge. 2013: Tesla kommer til Drammen i containere. 2016: Cargolink A/S avvikles på grunn av dårlige resultater. 2017: Autolink og svenske Scandiatransport fusjonerte og etablerte Axess Logistics, 50/50 norsk/svensk eierskap. Autolink skiftet navn til Axess Logistics A/S. Ny mottaksrekord på Holmen: 111 547 biler. 23,6 prosent var elbiler. Veksten i Drammen Bilhavn A/S var lenge tuftet på mottak av japanske bilmerker, senere også Sør-Koreanske. Fra slutten av 1990-årene og fram til 2017 kom stadig flere bilmerker som vanligvis hadde hatt Oslo som importhavn. Antallet merker totalt steg til omtrent 30. 35-40 prosent av bilene ble distribuert videre fra Holmen med godstog (ny jernbaneterminal fra des. 2016), resten transportert med virksomhetens egen bilpark. Axess Logistics A/S i Drammen hadde 181 ansatte pr. 2019. Årsomsetning ca. 450 millioner kroner. Disponerte 220 mål havneareal. Egne servicelokasjoner i seks norske byer. Motorships A/S, som i alle år var rederiagent og stevedoor (lossearbeid), ble videreført som selvstendig norskeid selskap eid av Sif AS i Bergen (Odd Rune Austgulen) med sju ansatte.

 

Cookies | Personvern

bn