Drammens byorkester / Drammen symfoniorkester

Drammen hadde mange amatørmusikere og flere ensembler på slutten av 1800-tallet. Dillettant-orkesteret hadde bakgrunn i foreningen «De Unges Samfund», Drammens Musikforening hadde 200 medlemmer i 1895 og hadde eget strykeorkester, Drammen Arbeiderforening hadde eget orkester, Bragernæs Ungdomsforening hadde et lite ensemble som het Odeon. Den egentlige kjerne til det som skulle bli Drammens Byorkester, Sekstetten, ble dannet i 1900. Leder var musikkhandler A.G.Olsen på fiolin. Etter en konsert i 1902 ble Sekstetten sakte men sikkert utvidet til Salonorkesteret. A.G.Olsen trakk seg ut av orkesteret i 1908 på grunn av en øyesykdom. I 1909 dannet Olga Bjelke Andersen Drammens Amatørorkester, som holdt sin første konsert i 1910. Orkesteret ble nedlagt i 1914 på grunn av dårlig økonomi. I 1918 ble det igjen gjort forsøk på å danne et orkester i byen, og flere appellerte til kommunen. Det førte til en bevilgning på 5000 kr. Selv om det ikke var nok, var det en oppmuntring for ildsjelene. Antall musikere i byen var økende bl.a. på grunn av kinodriften, og Drammen Musikerforening vedtok å engasjere dirigenten Oscar Gustavson til en konsert ved foreningens medlemmer.  A.G.Olsen kom igjen på banen og fremholdt at nå var tiden inne til å danne et ordentlig orkester.  Etter vedtak i bystyret ble orkesteret stiftet 1. juli 1919 og holdt sin første konsert 16. oktober s.å. I 2012 ble navnet endret til Drammen Symfoniorkester. 100-års-jubileet i 2019 ble markert med flere konserter og en turne til Frankrike. Tildelt Drammen kommunes kulturpris i 1999 og igjen i 2019.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet