Drammen Dykkerklubb

Stiftet 15. mars 1955, med Henry Juel-Andersen og Reidar Fossheim som de drivende krefter fra starten. Det primære formålet var å bidra til å redde liv og å sokne etter druknede personer. Klubben hadde et nært samarbeid med politiet, brannvesenet og Røde Kors. Brannvesenets egne dykkere var medlemmer av klubben. Allerede i 1962 anskaffet klubben en transportabel dekomprimeringstank, i tilfelle dykkersyke. Den anskaffet også dypdykkingsutstyr. Da klubben var tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Dykkerforbundet ble Tom Olsen Nordisk mester i 1966. I 1967 arrangerte drammensklubben Nordisk mesterskap. Flere NM-titler ble vunnet.

Ved 20-års jubileet i 1975 hadde klubben 29 medlemmer, 23 var aktive dykkere. Det var til da utført 583 dykkeroppdrag siden starten, herav 97 sokninger under til dels svært vanskelige forhold. Ved en anledning ble det soknet etter en arbeidsmann som hadde havnet i en massetank i en av distriktets treforedlingsbedrifter, der temperaturen var 50 grader. Klubben ønsket av sikkerhetsmessige årsaker å være en klubb med begrenset medlemstilgang, noe som medførte at tilknytningen til Norges Idrettsforbund opphørte. Klubben ble nedlagt i 2009.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet