Drammens Handelsgymnasium

Opprettet 1926 som privatskole, i 1928 overtatt av Drammen kommune, 1. klasse allerede i 1927. Skolen holdt til i Tollbodgaten 42 og flyttet senere til Tordenskiolds gate 63. Den ble drevet sammen med Drammen kommunale Handelsskole inntil denne ble nedlagt på slutten av 1940-tallet. Skolens markante leder i en lang årrekke var Finn Reichborn-Kjennerud, direktør fra 1937 til 1972. Det fortelles at han på spørsmål fra en lærer, som ønsket å kjøpe inn en fransk ordbok til skolen, svarte: «Hva skal De med det? De kan jo bare spørre meg!» På 1970-tallet overtok skolen gradvis Drammen Yrkesskoles lokaler på naboeiendommen, i tillegg ble et nybygg oppført i 1980 og en ny fløy med klasserom og kontorer sto ferdig i 2000. Navnet ble i 1995 endret til Strømsø videregående skole. Etter at Gjerdes videregående skole ble nedlagt i 1998, ble noen av fagene, samt deler av personalet, overført til skolen, som hadde et bredt fagtilbud innen studieretning for almene, økonomiske og administrative fag. Strømsø videregående skole og Drammen videregående skole ble slått sammen 1. juli 2007 under navnet Drammen videregående skole. Etter sammenslutningen hadde skolen 51 klasser og 1250 elever.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet