Drammen Høyskolesenter

ble i 1994 etablert i den tidligere Dampsentralens lokaler i Wergelands gate. Senteret hadde 2.700 kvm gulvareal hvorav 800 kvm tilleggsareal for sykepleierhøyskolen. Etableringen falt sammen med Høgskolereformen av 1994 som slo sammen fylkets tre studiesteder (Drammen, Kongsberg og Hønefoss) til Høgskolen i Buskerud (HiBu). Hensikten med opprettelsen av høyskolesenteret var å fylle lokalene med interessante studietilbud og styrke Drammen som regionsenter ved å få ungdom fra hele landet til å søke om studieplass. Høsten 1994 ble lokalene tatt i bruk til førskolelærer- og sykepleierudannelse. Byggetrinn 2 sto ferdig i 1996 og studenttallet økte til mellom 800 og 1.000. I 1995 flyttet et nyopprettet senter for etablererveiledning inn på senterets område. Ved utgangen av 1994 hadde senteret 485 studenter, i 2004 hadde senteret 3 høyskoler med mer enn 1500 studenter. I 2006 ble all aktivitet i høyskolesenteret flyttet til Papirbredden på Grønland.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet