Drammen kommunale handel

Drammen kommunale handel var i virksomhet i Grandgården fra 1916 til 1926.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Forretning med salg av slakt, pølse- og påleggsvarer, fisk, poteter og grønnsaker, etablert i første etasje i Grand Hotel av Drammen kommune 1916, med slaktermester Krüger fra Slesvig-Holstein som bestyrer og 10-12 ansatte. Eget pølsemakeri. Flyttet senere til Høytorvet, nedlagt 1926. Det var Arbeiderpartiet med en Venstre-mann på vippen som fikk igjennom opprettelsen av den kommunale kjøtthandel under den første verdenskrig idet vedtaket ble gjort med 28 mot 26 stemmer i bystyret. Formålet med forretningen var å «lette dyrtidens følger for byens borgere» ved at omsetningen ble lettet og prisregulering på de mest nødvendige varer ble innført. Forslaget ble fremsatt av en velferdskomité oppnevnt av bystyret etter at et massemøte av 800 kvinner og menn, sammenkalt av Drammens Kvinderaadund er ledelse av Betzy Kjelsberg, hadde bedt om at kommunen opprettet en slik forretning. Hjørnebutikken i Grand-bygningen hadde et salgslokale på 110 kvm og kommunen betalte kr. 3.000 i årlig leie.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet