Drammen Lotteforening

Stiftet 12. februar 1940 på initiativ fra Lydia Lyche (s.d.) som ble valgt som foreningens første formann. Stiftelsesmøtet samlet 380 medlemmer. Foreningen ble tilsluttet Norske Kvinners Frivillige Verneplikt (NKFV), som fra 1951 fikk navnet Norges Lotteforbund. På kort tid etablerte foreningen et depot med innsamlet lintøy etc. og satte dessuten i gang med produksjon av tepper, sengeutstyr, sykeskjorter og strømper levert til Hærens intendatur. 9. april 1940 klokken 08 om morgenen meldte Lydia Lyche seg ved Drammen politistasjon for å stille lottene til tjeneste i forpleiningen av polititjenestemenn, som ble antatt å gå inn i en svært hektisk periode.

Under okkupasjonen gjorde foreningen en stor innsats, både for lokale, regionale og nasjonale formål. Eksempler på dette er frivillig tjeneste ved Drammen sykehus, utdelinger fra det nevnte lintøydepotet og dessuten av 3700 klesplagg, samlet i 1940 inn 4000 julegaver til folk i krigsherjede områder (levert til Nasjonalhjelpens Centralkontor), stilte opp i langvarig forpleiningstjeneste ved de frivillige A.T leirer (eksisterte 1940-1941) ved Hoensvannet i Øvre Eiker og på Ringerike, organiserte en stor saft- og syltetøyinnsamling til krigsherjede Bodø, delte ut klær og penger til drammensere etc. I mars 1943 ble NKFV tvangsoppløst av nazimyndighetene og lokalforeningenes arbeid ble forbudt. Lottene i Drammen gikk inn i illegalt hjelpearbeid under navnet «Tirsdagsvenninnene», som blant annet samlet inn hjelp til norske krigsfanger som var fengslet i Norge og i Tyskland.

I tidsrommet 9-11. mai 1945 mobiliserte Lydia Lyche 250 frivillige kvinner (til tross for at telefonnettet var stengt) som blant annet forpleide 2-300 NS-fanger som var internert på Danvik Kr. Ungdomsskole, forpleide et hundretalls hjemmefrontsoldater i Hjemmefrontens forlegningssteder på Bragernes etc. Forpleiningen varte i to og en halv måned, der 82 lotter deltok med 1200 arbeidsvakter og laget 63 000 måltider. Operasjonen ble organisert av Lydia Lyche. Drammen Lotteforening ble reetablert høsten 1945. På sitt største hadde foreningen nær 800 medlemmer, men var i ferd med å dø ut i første halvdel av 1970-årene. Etter initiativ fra Gerd Haugfos, som var en av de opprinnelige medstifterne, ble det gjennomført en vervekampanje i 1976 og foreningen våknet til nytt liv. Mot slutten av 1990-årene hadde den 45 medlemmer, hvorav halvparten var aktive. Etter årtusenskiftet ble foreningen nedlagt. Gerd Haugfos ble i år 2000 tildelt Norges Lotteforbunds hederstegn.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet