Drammen Lutheran Church

Den eneste kirke ved navn Drammen kirke ligger i Drammen township, Eau Claire, Wisconsin (se: Drammen, Wisconsin), og er reist hovedsaklig av utvandrete drammensere. Den 23. oktober 1873 innkalte Iver Amundsen til et møte i sitt hjem, og Drammen menighet ble grunnlagt under navnet Beef River Congregation, i 1879 endret til Drammen Congregation. I 1890 satte tømmermester John O. Johnson, Ole Moe og Helge Endreson igang med kirkeprosjektet. Hver arbeidsfør mann ga to arbeidsdager for å bryte sten til grunnmuren og kirken ble bygget på dugnad, stokk for stokk. Som sogneprest med en gasje på 100 dollars i året ble ansatt pastor Skare, mens kirkesangeren Ole Brager fikk sin lønn utbetalt i hvete. Under søndagsskolens juleøvelser 17. desember 1933 brøt det ut brann i kirken som brant ned til grunnen uten at noen ble skadet. I 1934 ble en ny, nesten identisk kirke oppført på samme sted. Hvert år holdes det fortsatt konfirmasjoner i Drammen kirke, men antall konfirmanter, som har ligget på mellom 4 og 15 årlig, er avtagende.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet