Drammen Meieri A/L

Grunnlagt 1869 som andelsselskapet Krona Meieri i Vikersund, som i 1872 sammen med Aamot Meieri grunnla et meieri i Thomlegården (Amtmand Bloms gate 2) som ble innkjøpt, og hvor en ny meieribygning ble oppført. Melkeprisen var i 1875 5-6 øre pr. liter. Meieriet fremstilte smør og ost, produksjonen var i 1937 ca. 76.000 kg smør, 22.000 kg gaudaost, 30.000 kg nøkkelost, 10.000 kg pultost og 15.000 kg mysost. Den samlede behandlede melkemengde var 4,2 mill. kg og meieriet, som hadde filialer i Vikersund og på Åmot, beskjeftiget på slutten av 1930-årene 33 personer, på slutten av 1940-årene 60 personer. I 1938 ble meieriet sammensluttet med en rekke andre meierier i distriktet (Skoger Meieribolag, Skoger Meieri, Åmot Meieri, Vikersund Meieri, Kolsrud Meieri, Sønsteby Meieri og Reistad Meieri), som i 1939 innveide ca. 12 mill. kg melk tilsammen. Melken ble omsatt i Drammen, Åmot, Geithus og Vikersund. Meieriet hadde også en betydelig produksjon i et anlegg på Vikersund. Meieriet flyttet til det tidligere Skoger Meieris lokaler i Tollbodgaten 14, mens meierilokalene på Bragernes ble ominnredet og utleid til kafé.

I 1953 flyttet meieriet til nytt anlegg i Austadgaten 18. Samtidig ble melkeflasken introdusert, tidligere måtte kundene selv ha med spann hvor det ønskede kvantum ble øst opp fra de store melkespannene. Kapasiteten var 6.000 flasker i timen. Meieriet overtok stadig flere salgsområder, som Hole, Sigdal og Eggedal. Det hadde lenge eget meieriutsalg i den gamle meierigården i Amtmand Bloms gate, der Kid Interiør senere etablerte forretning. I 1957 ble det innveid 16 mill. kg melk. Fra og med 1. februar 1958 ble melken fra Sandes melkeprodusenter kjørt til Drammen Meieri, som innebar et årlig tillegg på omtrent 1,2 mill.kg. Utstyr fra Sande Meieri ble flyttet til Drammen.

I 1966 gikk meieriet over fra flasketapping til tapping på mønekartong. I dette året økte salget av konsummelk med 6,5 prosent, noe som i stor grad skyldtes at konsumenter utenfor Drammen meieridistrikts salgsområde oppsøkte butikker som førte kartonger, som den gang var et tydelig tegn på at nyheten var forlokkende sammenliknet med melk på flaske. I april 2002 ble meieriet fusjonert med Tine Meierier og navnet ble endret til Tine Meierier Øst Drammen. Produksjonen var 17 mill. liter melk og bedriften hadde 62 ansatte. Som vilkår for å godta at Tine Norske Meierier overtok ti lokale meierier, bestemte Konkurransetilsynet at ett meieri på Østlandet måtte nedlegges, og dette ble Drammen Meieri. 28. januar 2004 ble det tappet konsummelk for siste gang ved fylkets siste meieri, som med virkning fra 1.3.2004 ble nedlagt med 50 ansatte, hvoretter melken fra Nedre Buskerud blir kjørt til Oslo og Sem ved Tønsberg. Eiendommen ble solgt for 29 mill. kr.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet