Drammen Motorbåtforening

er en av landets eldste båtforeninger, stiftet 17. august 1918 som Tangen Fiskeforening, endret navn året etter til Drammen Motorbåtforening. Foreningen hadde opprinnelig båthavn i Leirelva ved Tollboden, senere ble det også anlagt større båthavn ved Åsetomta på Tangen (Havnegata 109) med en steinmolo bygget i 1935/36. En hytte ble oppført på Odden i 1930. Foreningen mistet 80 båtplasser da Leirelva ble fylt opp i 1960. Til erstatning ble det anlagt ny båthavn ved Sota på Merket. Ved 70-års jubileet i 1988 hadde foreningen 242 medlemmer. Pr. 2020 har foreningen 300 medlemmer. Drammen Motorbåtforening har kontrakt med Drammen kommune om bruk av Åsetomta og Sota frem til 2037.

Cookies | Personvern

bn