Drammen og Omegn Busslinjer A/S (DOB)

Busselskap opprettet med virkning fra 1. januar 1981 ved en sammenslutning av Drammen kommunale trikk, SH Busslinjer og Nedre Eiker kommunale bilruter, i 1989 sluttet Kr. Karlsens Bilruter og i 1990 I/S Askerruten seg til. Selskapet gikk med virkning fra 1.1.2000 sammen med Nettbuss A/S, et heleid datterselskap av NSB AS, med Ragnar Krosser som direktør. Nettbuss AS bestod den gang av morselskapet og 16 hel- og deleide datterselskaper og var Norges største busselskap med en markedsandel på 25%. Nettbuss Drammen A/S oppstod fra 1. januar 2003, etter en sammenslåing av Netbuss Buskerud og Drammen og Omegn Busslinjer A/S (DOB), med hovedsete i Drammen. Selskapet hadde omtrent 550 ansatte og betjente et rutenett fra Geilo i nord til Hurumlandet og deler av nordre Vestfold. Totalt 270 busser administrert fra lokalene på Grønland 17/ 21, og som i 2002 fraktet 5,7 mill. passasjerer i Drammenseregionen, hver dag, med 425 avganger fra Drammen Rutebilstasjon. 1. februar 2007 overtok Nettbuss Drammen selskapet Bjørhovdens Bilruter A/S i Svene, som ble innlemmet fra 1. januar 2008. Samme dato ble også Nettbuss Vestfold innlemmet. Fra 1. juli 2010 ble Nettbuss Ringerike delt mellom Nettbuss Drammen og Nettbuss Lillestrøm. Omtrent halvparten av bussparken ble en del av Nettbuss Drammen.

Fra 1. januar 2013 ble selskapet innfusjonert i Nettbuss Sør A/S. Hovedkontoret for det sammenslåtte selskapet ble lokalisert til Drammen. Ny omorganisering i 2020 da organisasjonen i Drammen fikk navnet Vy buss AS avd. Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet