Drammen Peleservice A/S

Peleentreprenør etablert som aksjeselskap i 1965, som en ren fortsettelse av peleavdelingen ved Drammen Slip & Verksted. Selskapet var landets største entreprenørbedrift i sitt slag. Opprinnelsen kunne føres tilbake til 1932, da Drammen Slip & Verksted hadde behov for en anløpskai. På utsiden av kaien ble det slått ned en pelerad ved hjelp av ingeniør Olav Volds egenutviklede pelebukk. Dette ble starten på verkstedets suksess med peletjenester.

Heldig nok for DS & V, så var det svært dårlig grunn i Drammen by, spesielt på Bragernes. Nye bygninger måtte derfor fundamenteres på peler, helst til fjell. Pelingen ble utført med ubehandlede trepeler, noe som var fullt forsvarlig, fordi blåleiren i Drammen er tom for luft. Ingeniør Olav Vold utviklet og forbedret enkle og smarte pelebukker. Bukkene ble laget i seksjoner på 2 meter, laget i trekant fagverk, som ble skrudd sammen og reist på byggeplassen. De var enkle å transportere i seksjoner. Selve pelemekanikken bestod av en enkel vinsj og et fallodd. Senere ble det bygd egenkonstruerte pelebukker kun etter spesielle behov. DS & V mottok stadig flere forespørsler om peletjenester, og det ble en god beskjeftigelse utenom det rent maritime.     

I 1965 ble avdelingen utskilt i eget selskap, Drammen Peleservice A/S. Helt siden 1940-årene hadde avdelingen utviklet seg som en spesialentreprenør for alle typer pele- og spunteoppdrag, særlig i elver og i sjø. Overingeniør Olav Vold sto hele tiden i spissen for å bygge opp virksomheten, som etter hvert påtok seg oppdrag som gikk på tvers av alle regionale grenser. I 1970 ble Vold avløst av ingeniør Svein Erik Lieng. I den tiden hadde selskapet 15 ansatte. I 1972 flyttet bedriften til Havnegata 101, med egne kontorer og vedlikeholdsverksted. Maskin- og utstyrsdepotet befant seg innenfor gjerdet på DS & V. Disponent Lieng fikk med seg Tore Walberg fra DS & V i administrasjonen. Denne duoen administrerte selskapet helt fram til det ble solgt.

I 1970-årene bidro Drammen Peleservice mye i forbindelse med utbygging av moderne kaianlegg i flere landsdeler. Ikke minst ble hele Nord-Norge et viktig marked. Lieng og hans medarbeidere utviklet nye metoder for å arbeide i sjø. DPS ble den første entrepenøren som tok i bruk flåter i stor skala. På det meste hadde bedriften 30 ansatte og hadde hele landet som nedslagsfelt.

Daglig leder Svein Erik Lieng overtok selskapet ved årsskiftet 1986/87. I november 1987 kjøpte storentreprenøren Astrup Høyer 91 prosent av aksjene. Noe senere ble Drammen Peleservice en del av forretningsområdet Sikringsteknikk i Aker Entreprenør AS.  Virksomheten fortsatte med forretningsadresse Havnegata 101 Drammen. I 1991 ble selskapet fusjonert med Entreprenørservice AS i Bærum, og all virksomhet ble deretter flyttet til Bærum.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet