Drammen Radio

ble ved juletider 1922 etablert i Eliesons gate 1 som Norges første kringkasting, samtidig med at Europas første radioselskap, BBC, ble stiftet. Det var den 14 år gamle Birger Holth og den tre år eldre Gunnar Bergstrand som sto for sendingene fra førstnevntes soveværelse. Bølgelengden var 425 m, driften til den 20 watt store senderen fikk guttene fra gamle bilbatterier som til stadighet måtte lades ved en ladestasjon på Grønland. Fra januar 1924 var det sendinger hver kveld, og de to unge entusiastene hadde det travelt med bygging og salg av radiomottagere. Den 22. februar 1924 fikk Politiet anmodning fra telegrafvesenet om å stanse Drammen Radio idet «Staten ifølge loven er eneberettiget til å sende trådløse meddelelser». Den 17. mars fikk Holth meddelelse fra telegrafinspektøren i Drammen om at telegrafstyret ikke ville forfølge saken videre forutsatt at det ble slutt på sendingene. Drammen Radio ble deretter nedlagt, Holth ble ilagt en bot på 40 kroner og de vitale rør i senderen ble beslaglagt av politiet. Da var allerede Drammens Radioklubb blitt stiftet to måneder i forveien.

De første lovlige lokalradiosendinger i nyere tid gikk på lufta under navnet «Drammen Radio» i anledning av 60-års jubileet for radiostasjonen i Eliesons gate. Kulturdepartementet tillot sendinger på FM 102,3 i perioden 5-8 august i 1982. Sendingene ble produsert som et prosjektsamarbeid mellom Drammensgruppen av Norsk Radio Rele Liga og journalister i Drammens Tidende og Buskerud Blad. Senderen ble plassert på taket av Park Hotel på Bragernes. De tre første dagene ble det avviklet et ettermiddagsmagasin i tidsrommet 17.30-18.30 og en kveldssending som startet 22.30. Den siste sendedagen ble det avviklet et fire timer langt søndagsmagasin. Forgrunnspersonene i prosjektet var Drammensgruppa av NRRLs Bjørn Alstad og Arild Raaen, samt journalistene Børre Ivar Lie og Nils J. Maudal i DT-BB. Det ble anslått at sendingene nådde et nedslagsfelt på omtrent 100 000 innbyggere i regionen.

Det statlige kringkastingsmonopolet ble oppløst og fra 1. september 1984 kom den norske radiorevolusjonen i form av nærradiostasjoner med sendekonsesjon. Ved månedsskiftet august/september i 1984 var 15 søkere tildelt konsesjon i Drammen. Drammens mest fremtredende nærradiostasjoner i årene som fulgte ble Radio Fakta, Radio Motor, Radio Spiralen, Radio Drammen, Radio Filadelfia, Kanal Blå, Middagsradioen og NB-radio.

Aller-gruppen kjøpte opp Radio Fakta og Radio Motor, som fra 1. februar 1994 ble til Radio 1. I 1997 ble Radio 1 overtatt av Mediehuset Drammens Tidende og omdøpt til Kanal 1, som fortsatte som Drammens største nærradiostasjon i de påfølgende årene. De øvrige med størst lytterkrets var Radio Drammen og Power Hit. Kanal 1 ble nedlagt i november 2009.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet