Drammen Sjømannsforening

Dette innlegget skal erstatte «Drammens Sjømannsforening». Foreningens navn i dag er Drammen Sjømannsforening (uten s).

Drammen Sjømannsforening

er landets eldste sjømannsforening. Fordi foreningens første forhandlingsprotokoll forsvant i forbindelse med brannen på Britannia Hotel i 1880, er det usikkert hvilken dato foreningen ble stiftet, men at det var i 1843 er det ingen tvil om. Da man skulle feire foreningens 50- års jubileum 1893, valgte man 13. januar, og mange medlemmer fastholdt at dette var dagen da foreningen ble stiftet. Likevel er det gode grunner til å feste mest lit til det referatet som sto å lese i Buskeruds Amtstidende og Drammens Adresse den 25. november 1843. Her fremgår det at Drammens Sømands Forening ble stiftet to dager tidligere, den 23. november. Foreningen var åpen for skippere, styrmenn og skipsredere, med skipsfører Thor A. Werner som formann. Senere ble medlemskretsen utvidet til også å omfatte andre med tilknytning til sjøfart, losvesen, havneadministrasjon og interesse for maritim historie. Fra år 200 har foreningen tatt opp kvinnelige medlemmer. Foreningen har engasjert seg i politiske og samfunnsaktuelle spørsmål, samt i saker som handlet om sjøfolkenes ve og vel og sikkerhet til sjøs. Kort kan nevnes foreningens engasjement for en pensjonsordning for sjøfolk, opprettelse av en sjømannsskole i Drammen, bedre merking av leden i Oslo- og Drammensfjorden og forbedring av Losloven. Foreningen gikk i 1879 imot det «rene» norske flagg og anbefalte at unionsmerket ble beholdt. Foreningen hadde sine faste møter i Sjømanssalen i Central Hotel, senere ble møtene flyttet til Sjømannssalen på Kobbervik gård. Siden 2011 har Drammen Sjømannsforening hatt tilholdssted i Skur 1 på Drammen havn. Ombyggingen av Skur 1 ble gjort i nært samarbeide mellom Drammen havn og Drammen Sjømannsforening, og det er i stor grad foreningens eiendeler som preger utstillingen der. I den unike utstillingen i Maritim Storstue i Skur 1 kan en studere utviklingen av sjøfarten i Drammen.

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet