Drammen Skipsekspedisjon A/S

Ble etablert ved årsskiftet 1968/1969 da tradisjonsrike A/S Johansen & Egelien og D/S A/S Gyldenløve ble solgt til Seeberg & Nielsen Ltd. A/S. Det nye selskapet tok i bruk kontorlokaler i Tollbugata 97, fra 1973 i Aabys gate 12. Selskapet ble anført av tidligere disponent i Johansen & Egelien, Solveig Lenæs (*30.03.1915-03.10.2001) som var Drammens eneste kvinnelige skipsmekler. Nøkkelpersoner og øvrige ansatte i Johansen & Egelien fulgte etter ønske med i det nye selskapet. Drammen Skipsekspedisjon A/S var agent og ekspeditør for alle kystruterederier som anløp Drammen og arrangerte i tillegg sjøveis spesialfrakter fra Drammen til ulike kystdestinasjoner i Norge. I 1980-årene var selskapet agent for Kystrederiet Nord-Poolen, Veritas-Ruten, Midtjydske Transport Agenter, Eimskipafelag Island og Scandinavian West Africa Line.

Selskapet ble i 1985 solgt til Finn Rønning, i 1988 fusjonert med Nord-Poolen Oslo A/S og endret navn til Nord-Poolen Drammen, som senere ble en del av Nor-Cargo under navnet Nor-Cargo avd. Drammen. Drammen Skipsekspedisjon A/S ble oppløst i 1988, men navnet gjenoppsto i 1991, som et helt nytt selskap med Arve Eker og Odd Johannesen som eiere. Det nye selskapet hadde kontorer i Aabys gate 12 og godsterminal på Furuholmen. Flyttet i 2003 til Horten.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet