Drammen Skisenter A/S

Alpin- og aktivitetssenter ved Aronsløkka på Åssiden, opprinnelig Drammen Turheis A/S, høytidelig åpnet søndag 22. januar 1967. Tidligere i samme måned ble det på dugnad ryddet og preparert en nedfartsløype kalt for Aronsløypa. Ideen om en turheis ble lansert i 1965 av reportasjessjef Andreas Nøkleby i avisen Fremtiden. 22. august 1966 ble det avholdt stiftelsesmøte med disponent Oddvar Bjerknes (kjent fra Nøsted Bruk) i spissen. Drammen Turheis A/S fikk 540 aksjonærer. Selskapet lånte 180 000 kroner av Drammen Sparebank og bygslet grunnarealer av Drammen kommune. Heisen var 1350 meter lang, kapasiteten var 315 passasjerer pr. time og høydeforskjellen var 271 meter. Anlegget kostet 650 000 kroner og gjennomgangstonen var at Drammen skulle bli en bedre by å bo i.

Til tross for gråvær, snø og sur vind på åpningsdagen, tok 2000 personer turen til Aronsløkka for å prøve heisen. De to første passasjerene var fru Bjerknes og kommandørkaptein Jan Ørner, som var aksjonær nr. 1. De neste passasjerene var ordfører Hagbart Kylland med frue, og tilsvarende finansrådmann Ole Svennæs og ordføreren i selskapets represententskap, disponent Thorbjørn Aarum (kjent fra Gulskogen Cellulosefabrikk).

15. mars 1970 kunne Drammen Turheis notere seg for passasjer nr. 100 000 siden starten. Den nye alpinbakken knyttet til heisen ble innviet i 1973, og fikk navnet Aronsløypa. 1973 var det første året med økonomisk overskudd, etter 40 000 betalte turer. Det ble arrangert alpin skiskole og Aron Skiklubb så dagens lys. Langrennsløpere kunne gå preparerte skiløyper til Tverken. Det ble reist varmestue, offentlig toalett og anskaffet snøkanon. Flere snøfattige vintre førte allikevel til at selskapets økonomi til stadighet måtte reddes av Drammen kommune. Heisen var i drift fram til 1988. De påfølgende milde vintrene gjorde at anlegget ble stående urørt. Selskapet sto på konkursens rand og i 1990 ble det besluttet å legge ned driften. Skientusiasten Erik Graaberg (f. 1964), som hadde vokst opp med bakken som nabo, ville det annerledes. Sammen med venner og andre ble det satt i gang et arbeid for å sette i stand anlegget for ny drift, for en stor del på dugnad. Han overtok Drammen Turheis for den symbolske sum av én krone, mot at gjelden ble slettet. Heisen var kveldsåpen fra slutten av januar i 1991. For å få anlegget godkjent ble det kostet på 750 000 kroner, men siden snøen fortsatt uteble, ble heisene stående stille.

Først da et snøkanonanlegg kom på plass i 1994, gikk driften med overskudd i årene som fulgte. I 2008 ble det investert i en helt ny 1360 meter lang ekspressheis, som erstattet den opprinnelige heisen. Foruten ekspressheisen har anlegget pr. 2020 to skitrekk. Drammen Skisenter byr på totalt 4 km med nedfartsløyper med en høydeforskjell på 280 meter. I sommersesongen kjøres heisen i helgene for downhill-syklister og for friluftsentusiaster som vil inn i Drammensmarka. I følge offentlig informasjon hadde selskapet pr. 2019 31 ansatte og omsatte for 11,8 mill.kr, fortsatt med Erik Graaberg som daglig leder. 50,1 prosent av aksjene eies av A/S Parks i Oslo.

Drammen Skisenter i sommerhalvåret.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet