Drammen kommunale slaktehus

Slaktehuset tegnet av byarkitekt Alf Bugge

Grunnlagt 1930 i Kreftings gate 37 av Drammen kommune ut i fra et ønske om at bøndene burde sende sitt slakt til byen, men også av sanitære grunner. Virksomheten omfattet i tillegg til et slaktehus, handelsfjøs og fryseri også båtbyggeri. I 1955 ble det slaktet 10 703 storfe, 23 942 svin, 5 253 kalver, 472 hester, 627 geiter og 6 elger. Totalt omtrent 60 000 slakt. I 1956 ble slaktehuset solgt til Norges Kjøtt- og Fleskesentrals underavdeling Buskerud Slakteri A/L, med overtakelse gjeldende fra 1. mai. Slakteriet i Kreftings gate ble utvidet og totalfornyet i 1965. I 1973 fusjonerte dette med Vestfold Slakteri under navnet Vestfold Buskerud Slakteri A/L (VBS) med 85 ansatte. VBS ønsket å samle slaktingen av storfe og svin i ett anlegg og satte i gang en lokaliseringsprosess, som til slutt sto om alternativene Lersbryggen i Sande og Sem utenfor Tønsberg. I 1981 fattet styret beslutning om å bygge nytt slakteri på Sem. VBS i Drammen hadde 75 ansatte på dette tidspunktet. Slaktingen i Kreftings gate 37 ble stanset fredag 6. september 1985, bare noen dager etter at det nye slakteriet var satt i prøvedrift. Ingen av de ansatte i Drammen ble oppsagt ved nedleggelsen. Noen valgte å følge med til Sem og andre ble tilbudt gode pensjonsordninger. Eiendommen med slaktehuset ble i 1986 overtatt av byggentreprenøren Petter Kristiansen (PK) A/S, senere overført til PK Eiendom. Entreprenørselskapet ble slått konkurs i april 1995. Senere ble lokalene utleid til flere mindre virksomheter (Røste og Olsen Bilverksted, Strømsø Gjerde & Sveis AS, Bragernes Port- og Gjerdefabrikk og flere andre).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet