Drammens Arbeiderforening

Navn på to foreninger:

1) Den første ble stiftet 27. desember 1848 av Marcus Thrane (1817-1890), som på den tid var redaktør av avisen «Drammens Adresse». Etter at Thrane ble satt i fengsel avtok interessen for foreningen, som ved et reorganiseringsforsøk i 1857 hadde 101 medlemmer. I realiteten opphørte foreningen i 1858, men formelt ble den fortsatt holdt i live ennå noen år. I februar 1862 holdtes et valgmøte med 20-30 deltagere. Foreningens siste protokollerte møte var 20. april 1870, etter dette var det ingen virksomhet, bortsett fra foreningens låne- og understøttelseskasse som i meget begrenset omfang var i virksomhet til 1882.

2) Den 27. september 1868 ble det stiftet en ny forening av samme navn med politimester Julius Blom som formann. Etter statuttene skulle flertallet av styrets medlemmer være arbeidere. Foreningen, som opprinnelig var konservativ borgerlig-filantropisk, tok i 1874 initiativet til et organisert samarbeide mellom arbeiderforeningene på Østlandet, noe som først ble realisert i 1880. Etter at venstrefolk hadde dominert foreningen frem mot århundreskiftet, overtok etter hvert Arbeiderpartiet. Foreningen oppførte i 1909 sitt eget bygg i Engene 12, hvor Marcus Thrane er minnet med et relieff på veggen. I første etasje huset foreningen en rekke kinoer fra 1907 til 1983, kinolokalene ble deretter utleid til forskjellig restaurantvirksomhet. Arbeiderforeningen hadde ca. 100 medlemmer da den i 2000 solgte eiendommen i Engene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet