Drammens Bryggearbeiderforbund

ble stiftet i 1895. Året etter besluttet forbundet å kjøpe sitt eget hus, som ble finansiert ved at hvert medlem ble pålagt å betale 1 øre pr. innlastet tonn tremasse eller utlastet kull, og 2 øre for hver innlastet standard trelast. Gården, som besto av 21 rom og stallplass for 3 hester, ble revet på 1970-tallet og et nytt hus sto ferdig i Havnegaten 10 i 1982. Kort tid etter stiftelsen hadde forbundet 309 medlemmer, som sank til 284 i år 1900. I 2004 hadde forbundet bare to havnearbeidere blant sine medlemmer. Forbundet fikk raskt egen kvinneforening, idrettsforening, velferdskomité og musikkorps. I 1995 ble Drammen Bryggearbeiderforbund (uten «s») registrert i foretaksregisteret. Pr. 2020 har forbundet adresse Svend Haugs gate 31 på Holmen. Jan Thure Hjertaas er styreleder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet