Drammens Folkebibliotek

åpnet i 1916 sine dører i et toetasjes nybygg i Amtmand Bloms gate, der Sparebankhuset (DnB) i dag ligger. Grunnstammen var bl.a. professor Ludvig Daaes lærde bibliotek på 6.000 bind samt ytterligere 8.600 bind. Alle drammensere samt alle innbyggere i Buskerud over 16 år kunne låne bøkene, men ikke-drammensere kunne «dog ikke få låne hjem romaner uten til studiebruk». Helt frem til 1960-årene var bibliotekets lesesal også åpen på søndager fra kl. 17 til 21. Boksamlingen var på slutten av 1940-tallet 80.000 bind.

Drammen folkebibliotek i Amtmand Bloms gate.

 

Bibliotekbygningen var en gave fra Drammens Sparebank i anledning av byens 100-års jubileum i 1911. Den ble oppført i 1914 og revet i 1976, hvoretter biblioteket flyttet inn i nyoppført bygg i Øvre Torggate ved Parken. 1. desember 2006 flyttet folkebiblioteket til nye lokaler på Papirbredden med 4000 kvm. gulvflate fordelt over tre etasjer og ble en del av det nye Drammensbiblioteket (s.d.) Av bibliotekets spesialsamlinger kan foruten Daaes bibliotek nevnes den juridiske boksamling, avissamlingen samt den lokalhistoriske samling.

Biblioteksjefer har vært Maja Schaaning (1916-56), Alf C. Melhuus (1956-66), Per Rognmo (1966-68), Magne Hauge (1968-2000) Kjartan Vevle (2000-2002), Sølvi Tellefsen (først fung. og senere fast ansatt 2003-2010), Tone Ulltvei-Moe (fung. 2010-2012), Monica Nyhus (2012-2019), Jørgen Hovde (Nye Drammen kommune 2020 – d.d.). Hovde kom fra stillingen som biblioteksjef i Nedre Eiker kommune.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet