Drammens Guldlistefabriker A/S

Etablert 1. juni 1913 av Axel R. Brenna, Sigurd Bryhn, Sverre Thorsen og Olaus Johnsen i den tidligere leketøysfabrikksbygning ved Mads Wiels Plass, Colletts gate 8, med Johnsen og Brenna som hhv. fabrikkbestyrer og disponent. Johnsen hadde bakgrunn som verksmester ved Rødskog Brug.

Fabrikkens produkter var polerte og forgylte lister samt speil og ovale rammer, og den beskjeftiget til å begynne med 15 arbeidere. Bedriften var den første i landet som tok opp produksjon av finere rammelister i bjørk, eik og mahogny. I 1915 ble fabrikken utvidet med høvleri. I 1918 ble programmet utvidet med ovale portrett- og speilrammer, i 1931 ble bedriften den første norske produsent av firkantede rammer med hjørne- og sideornamenter (blondelrammer).   Listefabrikken befant seg i hovedbygningen, i en annen bygning lå høvleriet og i en tredje ovalverkstedet, dessuten var det tomter for lagring av trelast. Fabrikken hadde ferdigvarelager i Oslo. Årlig ble rundt 1930 ble det produsert inntil 800.000 meter lister og 30.000 ovale rammer. Firmaet, som mot slutten av 1930-årene beskjeftiget ca. 50 ansatte på sin 7 mål store tomt, hvorav 3.000 kvm var bebygd, solgte sine produkter over hele landet og eksporterte til bl.a. England og koloniene. Den fikk gullmedalje ved Drammensutstillingen 1930.

Rundt midten av 1950-årene hadde bedriften 40 ansatte, 17 av disse hadde over 30 års fartstid. Rammelister utgjorde halvparten av omsetningen. Disponent Axel R. Brenna (76 år) ble i 1956 avløst av forgyller og fabrikkbestyrer Jens Chr. Brenna, som døde i 1966, 55 år gammel. I januar 1963 ble alle aksjene overtatt av det danske selskapet Rammefabrikken Jyden A/S. I 1960-årene hadde bedriften 60 ansatte og produksjonen var i vekst. Omtrent halvparten av produksjonen gikk til eksport, hovedsaklig til de nordiske land, men forøvrig ble produktene spredt til flere verdensdeler. Fabrikken var i virksomhet inntil 1979, da den ble innfusjonert hos konkurrenten A/S Rødskog Brug & Guldlistefabrik (s.d.) som også ble overtatt av Rammefabrikken Jyden A/S.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet